ิ ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

Link หน่วยงาน

วัดเก่าบ่อสันติสุข
งานวัฒนธรรมตำบลชานุมาน
ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา
ม.มหิดล อำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มรภ.อุบลราชธานี
ม.อุบลราชธานี
กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 
จังหวัดอำนาจเจริญ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ในวัดที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑. วัดเทพมงคล ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
๒. วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
๓. วัดโพธิ์ศรี ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
๔. วัดโคกสะอาด ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
๕. วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
๖. วัดศรีชมภู่ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
๗. วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
๘. วัดปัจฉิมวัน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
๙. วัดศรีมงคล ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
๑๐. วัดศิริมงคล ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
 

กำหนดการ ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธและวิถีธรรม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๐๙ น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น.
พิธีทำวัตรเย็น
เวลา ๑๙.๐๙ น.
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน เริ่มพิธีสวดมนต์
เวลา ๐๐.๐๐ น.
ประธานในพิธีลั่นฆ้องชัย ระฆัง พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
 
พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
 
เสร็จพิธี

การแต่งกาย :: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรม


 

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่

Web Site Counter

 

พัฒนาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ตั้ง :: ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ห้อง ๒๐๕ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ:: e-mail:: amnatcharoen@m-culture.go.th ,
http://province.m-culture.go.th/amnatcharoen
โทร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๔ โทรสาร. ๐-๔๕๕๒-๓๑๒๓