เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

king
king84 queen80 orasatirat60 pratep_symbol1


 


 

          
             

 

 

 

new6  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา - ระดับอุดมศึกษา  ร่วมประกวดคลิปวีดิโอน  หัวข้อ  "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"  ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ใบสมัคร  หลักเกณฑ์

arrow07-6arrow07-6  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  ๔  รายการ


show
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจรตะลอนทั่วทุกถิ่น  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘
show กิจกรรม  Bike  for  Mom  จังหวัดฉะเชิงเทรา
show_face
งานแถลงข่าวประกวดภาพถ่าย  Bike  for  Mom  จังหวัดฉะเชิงเทรา
show
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
show สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
show
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 

อ่านต่อ...