เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

"ฉะเชิงเทราคัลเจอร์ไซเบอร์มอลล์  (Chachoeng  Culture  Cyber  Mall)"

   

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้นำทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทราสร้างเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  และคุณค่าทางสังคม  โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทั้งด้านบริการและสินค้า  มาเผยแพร่ในเว็บไซด์  เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้เลือกชมและสามารถซื้อสินค้าและบริการได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว     ของฝาก     อาหารและขนม

 

show 

 

present

 

 

 

food_show

 

 

line_26