เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 ของขวัญและของฝาก

horn_bangkwan

กลุ่มเขาสัตว์แกะสลักตำบลบางขวัญ

สถานที่ตั้ง 49 ม.7 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นายสมนึก แย้มพุชชง

เบอร์โทร 081-4510628

 

 

 basket_banpo

กลุ่มจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

สถานที่ตั้ง
29 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นางวีณา เจริญสุข

เบอร์โทร. 085-3991107, 087-5858170

 

 

silk_thatakiab

กลุ่มทอผ้าใหมบ้านอ่างเตย

สถานที่ตั้ง
หมู่ 9 บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นางประยูร อนันต์

 

 

lamp_pimpa

กลุ่มทำตะเกียงไม้

สถานที่ตั้ง 2/9 หมู่ที่ 4 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นายศรีโพธิ์ เจริญสุข

เบอร์โทร 08-9211-9970

 

 

silk_thungpraya

กลุ่มผ้าไหมทอมือ

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 210 หมูที่ 15 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นางบัวลอย จ้ำนอก

เบอร์โทร 089-0165769

 

 

 picture

กลุ่มภาพศิลป์จากขี้เลื่อย

สถานที่ตั้ง...
บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน... นายก้าน เสวกผล

เบอร์โทร... 08-1644-1965

 

 

gib_nuengkhet

กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์

สถานที่ตั้ง บ้านเลขที่ 37/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน นายเงิน บุญสร้าง

เบอร์โทร 08-1757-9939

 

 

glassware_bangkla

เครื่องแก้วเพ้นท์สี
สถานที่ตั้ง เลขที่ 5 ถ.ราษฎรอุทิศ 1 อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

ชื่อประธาน นงนภัส เหมวงศ์

เบอร์โทร 085-4381992

 

 

lamp_bangkwan

กลุ่มทองเหลืองบางขวัญ
สถานที่ตั้ง  32  หมู่ 1  ต.บางขวัญ  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 087-1497145
ราคา       1,600      บาท/ชิ้น

 

 

brass_show

กลุ่มทองเหลืองสานตำบลท่าไข่

สถานที่ตั้ง  56 ม.3 ต.ท่าไข่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

ชื่อประธาน นางณิชาภัทร อัครอบธรรม

เบอร์โทร 081-9399942 087-740884 038-513857

 

 

hat_saladang

กลุ่มผลิตหมวกคาวบอย

สถานที่ตั้ง... บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 9 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชื่อประธาน... นางสุวนีย์ บุญพันธ์

เบอร์โทร... 08-3785-0563

 

 

 handbag

กระเป๋าสะพาย
นางทิพวัลย์  แสงอภัย
148  หมู่ 5  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 087-9404237
ราคา       1,300      บาท/ชิ้น

 

 

bird_insee

นกอินทรีย์
49  หมู่ 7  ต.บางขวัญ  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 081-2998336
ราคา       880    บาท/ชิ้น

 

 

basket_lamduan

ตะกร้าลายดอกลำดวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น
1/11  หมู่ 1  ต.วังเย็น  อ.แปลงยาว  จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 038-589169,
ราคา       1,300      บาท/ชิ้น

 

 

lamp_dinhoom

วิมานดิน
121/1  หมู่ 3  ต.คลองเขื่อน  อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 
โทร. 087-8251338
ราคา       390         บาท/ชิ้น

 

 

flowerdin_show

ดอกไม้ประดิษฐ์จิ๋ว
ร้านดอกไม้ประดิษฐ์จิ๋วจากดินไทย ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร 089-458 6408

 

 

boat_banana

เรือกาบกล้วย

ที่ตั้ง : 205 ตลาดบ้านใหม่ (ตลาดบน) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร  : คุณสุทัศน์ 083-0552-371 / คุณศิริพร 086-1484-513

 

 

 

line_24