เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.  นายจิตติน  ตั้งกงพานิช  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

2.  นาย จิตติน  ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

3.  นายณัฏฐ์  กิตติกุล  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางปะกง

4.  นายประหยัด  ทิมโพธิ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโพธิ์

5.  นายวัฒนา  รัตนวงศ์  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

6.  นายวิญญู  พูนสุขวัฒนา  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

7.  นายนโรจน์  อาชีวกิจสกุล  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแปลงยาว

8.  นางแน่งน้อย  เทวานฤมิตรกุล  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพนมสารคาม

9.  นายศรวิษฐ์  แก้วคำ  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอราชสาส์น

10.  นายอนุชต  จึงตระการ  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสนามชัยเขต

11.  นายชนันท์  ทิพยางกูร  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าตะเกียบ

12.  นายเสนาะ  ทิมศรี  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองเขื่อน


kapook_48747  ทำเนียบประธานสภาวัฒนธรรมตำบล

 

 

 

619380a8c7yo5al4