เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๘" 

          ...เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายวิรัตน์  วิโรจนุปถัมภ์  วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานถวายเทียนพรรษา  ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๘  ณ  วัดหนามแดง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เพื่ออนุรักษ์  เผยแพร่  สืบสาน  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป...

4 3 2

1 5 7

 

linekapook_29348