เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร"


          เมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  นายวิรัตน์  วิโรจนุปถัมภ์  วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  วัดหนามแดง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๓  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘                

                            

6 9 8
1 7 3
3 5 10

 

 line_a3