เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"งานแถลงข่าวกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

(Bike  for  Mom)"


          เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายวิรัตน์  วิโรจนุปถัมภ์  วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  แถลงข่าวประกวดภาพถ่าย  Bike  for  Mom  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการนำของนายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ณ  ศาลาจัตุรมุข  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมทดสอบปั่นจักรยานเส้นทางจริง  ระยะทาง  ๒๘  กิโลเมตร

                            

2 3
1 6
7 8
9 10
12 14

 

 line_a3