เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๓  พรรษา  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  

(Bike  for  Mom)"


          เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน  เด็กและเยาวชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  "Bike  for  Mom"  ระยะทางทั้งสิ้น  ๒๘  กิโลเมตร  ทั้งนี้  ในภาคค่ำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประสานชุดศิลปะกาแรสดงของสถานศึกษาร่วมแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติด้วย

                            

4 5


21 19


22 23 

 line_a3