เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"วัฒนธรรมสัญจร..ตะลอนทั่วทุกถิ่น" 

          ...เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘  นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายเดชา  ใจยะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  และนางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตรวจเยี่ยมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  และพบปะเด็กเยาวชนตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรตะลอนทั่วทุกถิ่น  ณ  โรงเรียนบ้านแพรกตะเคียน  ตำบลวังตะเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งให้บริการงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  งานตาม  พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  พ.ศ. ๒๕๕๑  กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ค่านิยม  ๑๒  ประการ  กิจกรรมฉายภาพยนตร์สื่อสร้างสรรค์  กิจกรรมตอบคำถามด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  กิจกรรมระบายสี  และกิจกรรมพับกระดาษ...

58_1 58_7


58_2 58_3


58_5 58_4
58_8 58_6

 

 

line_a7