เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDF | พิมพ์ | อีเมล

 

ประเพณีวัฒนธรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

092ho7  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

          1.  ประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร  จะจัดในวันขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  12  ถึง  แรม  1  ค่ำ  เดือน  12  ของทุกปี  สำหรับในวันขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  12  มีการอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรแห่ทางบกและในวันขึ้น  14 - 15  ค่ำ  เดือน  12  จะมีการแห่ทางน้ำล่องไปตามลำน้ำบางปะกง  เพื่อให้ประชาชนได้นมัสการองค์หลวงพ่อพุทธโสธร  สำหรับในงานจะมีการละเล่นมหรสพ  อาทิ  การแข่งเรือฝีพาย  การแข่งเรือเร็ว  เป็นต้น

 

sotorn

 

 

          2.  งานสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย  อาจารยางกูร)  เป็นคนตำบลโสธร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นปราชญ์ทางภาษาไทย  ผู้แต่งแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก  เคยเป็นครูสอนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของเมืองแปดริ้วที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว  และควรจะได้มีการสักการะเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้  ซึ่งจะจัดในวันที่  5  กรกฎาคม  ของทุกปี  ในวันงานจะมีการทำบุญและพิธีสักการะที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร  การจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย

 

srisoonthorn 

 

 

          3.  ประเพณีแข่งเรือยาว  จัดงานในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  และแรม  1  ค่ำ  เดือน  12  ของทุกปี  (ในช่วงงานประเพณีแห่หลวงพ่อพุทธโสธร)  ซึ่งจัด  ณ  บริเวณหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหาร  สำหรับเรือที่นิยมนำมาประลองกำลังกัน  ได้แก่  เรือยาวเล็ก  เรือยาวใหญ่  เรือเร็วติดเครื่องยนต์หรือการแข่งสกีน้ำ  และเรือที่มีความเร็วสูง  เช่น  เรือฟอร์มูล่าวัน  เป็นต้น

 

 

line_a2

 

 

092ho7  อำเภอบางปะกง

          1.  ประเพณีแห่ธงตะขาบ  เป็นวัฒนธรรมของชาวรามัญที่เข้าตั้งรกรากอยู่บริเวณวัดพิมพาวาส  อำเภอบางปะกง  ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  เป็นการสืบสานงานหัตถกรรมอันแสดงถึงความละเอียดอ่อนและเป็นเอกลักษณ์ของชาวรามัญ  คือ  การทำธงกระดาษ  ผู้ที่จะทำธงกระดาษได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และสืบทอดการทำธงตะขาบมาจากบรรพบุรุษ  มิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถทำธงตะขาบได้อย่างถูกต้องตามประเพณี  ในวันพิธีแห่ธงตะขาบ  แต่ละบ้านจะจัดเตรียมธงเพื่อนำไปถวายวัด  โดยจะถวายครั้งละ  2 - 3  ตัว  ลักษณะของธงตะขาบ  คือ  ตะขาบ  1  ตัว  จะมีราวนม  9  ราวนาม  นมละ  14  ช่วง  นมนี้มีลักษณะเป็นนมคู่  หากเป็นตะขาบตัวเทมียจะมีปากเพียงปากเดียว  ส่วนตัวผู้ต้องมี  2  ปาก  เมื่อทำเสร็จผ้ทำจะนำแป้ง  หวี  กระจก  ผม  1  ปอย  และผ้าเช็ดหน้าแขวนไว้ที่ปากตะขาบ  การแห่นิยมแห่ทางบกมากกว่าทางเรือ  เมื่อถึงวัดชาวบ้านจะนำธงตะขาบไปผูกไว้กับต้นเสาในศาลาวัดเพื่อทำพิธี  เมื่อถึงเวลาพระสงฆ์จะนำสายสิญจน์มาวงรอบธง  จากนั้นพิธีถวายธงจะเริ่มขึ้นด้วยการกล่าวบทนมัสการคุณพระศรีรัตนตรัย  ตามด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสฆ์  เสร็จแล้วชาวบ้านจะนำธงตะขาบขึ้นไปไว้บนหงส์  เชื่อกันวาทุกครั้งที่ธงตะขาบจะนำธงตะขาบไปไว้บนเสาหงส์  เชื่อกันว่าทุกครั้งที่ธงตะขาบส่ายเพราะแรงบม  จะทำให้บรรุณาท่ล่วงลับไปแล้วได้ขึ้สวรรค์  (จัดงาน  12 - 14  เมษายน  ของทุกปี)

  

flag

 

          2.  ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง  เป็นประเพณีถวายน้ำผึ้งแก่พระสงฆ์และสามเณรของชาวรามัญที่วัดพิมพาวาส  (ใต้)  อำเภอบางปะกง  จะจัดงานกลางเดือน  9  ของทุกปี  มูลเหตุของการถวายน้ำผึ้งสืบเนื่องจากสมัยพุทธกาลซึ่งพระพุทธเจ้าอนุยาตให้พระภิกษุสามเณรรับน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นยาได้  ชาวรามัญที่อาศัยอยู่ในตำบลพิมพา  อำเภอบางปะกง  จะทำการตักบาตรน้ำผึ้งที่ศาลาวัด  ในขณะที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  โดยชาวบ้านจะนำน้ำผึ้งมาใส่บาตรและใส่น้ำตาลในจานที่วางคู่กับบาตร  ส่วนอาหารคาวหวานนำไปใส่ภาชนะที่วางไว้อีกด้านหนึ่งของศาลา  อาหารพิเศษที่นำมาใส่บาตรนอเหนือไปจากน้ำผึ้งและน้ำตาลแล้ว  มักจะมีข้าวต้มมัดสำหรับพระจิ้มน้ำผึ้งฉันด้วย 

 

bee

 

line_a2

 

 

092ho7  อำเภอบ้านโพธิ์

          1.  ประเพณีทำบุญกลางทุ่งไถ่ชีวิตโคกระบือ  มีการสวดมนต์ตอนเย็น  ทำบุญตอนเช้า  ปลูกต้นไม้และพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ  ณ  ตำบลเทพราช  (จัดงาน  วันพืชมงคลของทุกปี)

 

 

line_a2

 

 

092ho7  อำเภอพนมสารคาม

          1.  ประเพณีบุญข้าวหลาม  เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาวที่เข้ามาปักหลักอยู่ในอำเภอพนมสารคาม  งานบุญข้าวหลามเป็นการทำบุญด้วยข้าวหลามและขนมจีน  หรือข้าวปุ้นกับน้ำยาป่า  หมายถึงน้ำยาที่ไม่ใส่กะทิ  แต่ใส่ปลาร้า  โดยจะทำกันในวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  ของทุกปี  ที่กำหนดวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  เป็นวันงานบุญเนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเสร็จจากการเกี่ยวข้าว  จึงถือโอกาสนำข้าวที่ได้มาทำเป็นข้าวหลามและขนมจีน  เพื่อทำบุญเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  (จัดงาน  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  วันมาฆบูชา)

          2.  ประเพณีพิธีกรรมล้อมบ้าน  (ฮีบ้าน)  วัฒนธรรม/ประเพณี/ความเชื่อของชาวไทยพวน  อำเภอพนมสารคามในหมู่บ้าน  เกิดมีคนป่วยและล้มตายติดต่อกันหลายคน  ชาวบ้านเกิดความกลัว  ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงพาชาวบ้านไปไหว้ศาล  ขอให้คุ้มครอง  เจ้าพ่อได้มาเข้าทรงบอกว่า  ดวงบ้านดวงเมืองกำลังมีเคราะห์  เนื่องจากตั้งหมู่บ้านไม่มีหลักบ้านหลักเมือง  ชาวบ้านจึงตั้งหลักบ้านหลักเมืองไว้บริเวณใกล้ ๆ  ศาล  เรียกกันว่า  "หลักศีล"  และให้ทำบุญเสียเคราะห์หมูบ้าน  โดยให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนทำกระทรงหน้าวัวปั้นคน  โค  กระบือ  ม้า  สุนัข  ไก่  ข้าวดำ  ข้าวแดง  ใส่มาในกระทงหน้าวัว  ช่วยกันหาหญ้าคามาถักต่อกันให้ยาวเพื่อล้อมรอบหมู่บ้าน  ให้นำหญ้าคาและกระทงหน้าวัวนี้มารวมกัน  ณ  บริเวณศาล  ทำบายศรีปากชาม  สู่ขวัญหลักบ้านหลักเมือง  ทำบายศรีพุ่มสู่ขวัญชาวบ้าน  เมื่อทุกคนพร้อมกันแล้ว  คนทรงอัญเชิญเจ้าพ่อประทับทรงเจ้าพ่อจะทำพิธีทำน้ำมนต์รดกระทงรดหญ้าคา  และให้นำหญ้าคาทีทำพิธีแล้วไปล้อมรอบหมู่บ้าน  นำกระทงไปส่งตามแยกต่าง ๆ  ของหมู่บ้านเป็นการส่งผี  ส่งเคราะห์ร้ายออกไปจากหมู่บ้าน  และไม่ให้ผีหรือเคราะห์ร้ายใด ๆ  เข้ามาในหมู่บ้านได้อีก

 

 

line_a2

 

 

 

092ho7  อำเภอแปลงยาว

          1.  ประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลาม  เป็นประเพรีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทน์  สมัยรัชกาลที่  3  ซึ่งเรียกตัวเองว่า  "ชาวลาวเวียง"  การเผาข้าวหลามจะทำในวันขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  3  ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการละเล่นของชาวบ้าน  พอวันรุ่งขึ้น  คือ  วันขึ้น  15  ค่ำ  ชาวบ้านจะพากันขึ้นเขาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองบนเขาดงยาง  (วัดสุวรรณคีรี)  พร้อมกับนำข้าวหลามไปถวายแก่พระสงฆ์และเป็นเสบียงระหว่างเดินทางขึ้นเขา  (จัดงาน  ขึ้น  14 - 15  ค่ำ  เดือน  3)

          2.  ประเพณีช่วงรำ  เป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้านย่านตำบลหัวสำโรง  ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไมยเชื้อสายเขมรโดยบรรพบุรุษได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเมื่อกว่า  100  ปีมาแล้ว  ประเภทของการละเล่นของช่วงรำ  เช่น  การเล่นชักเย่อ  สะบ้า  รวมถึงการสวดคฤหัสถ์  การละเล่นนี้จะเริ่มขึ้นหลังจากทำบุญบนศาลาวัดเสร็จแล้ว  ซึ่งชาวบ้านจะพากันไปที่บานวัดยึดโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่หลบร้อนและเล่นช่วงรำ  เพื่อรอเวลาสรงน้ำพระในตอนเย็น  วิธีการเล่น  คือ  ผู้เล่นจะขี่คอกันเป็นคู่ ๆ  ยืนล้อมวงประมาณ  5 - 6  คู่  ผู้เล่นมีตั้งแต่หนุ่มสาวไปจนถึงคนอายุ  60 - 70  ปี  เมื่อจับคู่ขี่กันได้แล้วผู้เล่นจะโยนลูกช่วงให้กัน  เมื่อมีผู้รับพลาดทุกคู่จะลงจากคอแล้วมาร้องเพลงระบำแก้กัน  คู่ที่รับลูกช่วงไม่ได้ต้องออกมาร้องเพลงระบำก่อน  คู่ที่เหลือจะคอยปรบมือให้จังหวะและเป็นลูกคู่เมื่อร้องแก้กันจนจบ  ก็ถือเป็นการจบ  1  เพลง  จากนั้นเริ่มจับคู่ขี่  (จัดงาน  วันที่  12 - 14  เมษายน  ของทุกปี)

 

 

line_a2

 

   

092ho7  อำเภอท่าตะเกียบ

         1.  บวงสรวงเจ้าพ่อเขากา  มีการจัดงาน  2  วัน  ในวันแรกจะมีการแข่งขันเผาข้าวหลามบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อเขากา  ซึ่งชาวบ้านจะเข้าร่วมแข่งกันเป็นจำนวนมาก  กลางคืนจะมีมหรสพสมโภชตลอดคืน  วันที่สอง  ทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเขากา  ซึ่งตรงกับวันจขึ้น  3  ค่ำ  เดือน  3  โดยเริ่มพิธีบวงสรวงแต่เช้ามืด  เครื่อบวงสรวงประกอบด้วย  หัวหมู  ไก่  พิธีบวงสรวงอื่น ๆ  โดทั้วไป  แต่สิ่งที่เพิ่มเติมในพิธี  คือ  ข้าวหลาม  ยาเส้น  เหล้าป่า  เพราะเชื่อว่าเจ้าพ่อชื่นชอบมาก  ต่อจากพิธีบวงสรวงจะเป็นพิธีสงฆ์  และในวันดังกล่าวจะมีผู้ที่เคารพศรัทธาเจ้าพ่อเขากาจากทั่วทุกสารทิสนำข้าวหลามมาถวายเป็นจำนวนมาก  และในวันนี้ถ้าใครมาจะได้กินข้าวหลามอย่างอิ่มหนำสำราญใจ  (จัดงาน  เดือน  3  ขึ้น  3  ค่ำ) 

 

 khaoka6

 

 

 

          2.  ประเพณีบุญบั้งไฟ  การจัดงานจะมี  2  วัน  วันแรกจะทำพิธีบวงสรวงศาลปู่ตา  มีการแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ  ที่จะต้องมีผู้ฟ้อนรำอย่างน้อย  10  คนขึ้นไป  มีพระบรมฉายาลักษณ์ทั้ง  2  พระองค์  มีธงชาติอย่างน้อยขบวนละ  4  ผืน  ประกวดการเอ้บั้งไฟ  (ตกแต่ง)  ทุกขบวนจะมีการตกแต่งบั้งไฟสวยงามอลังการมาก  วันที่สองจะมีการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง  เริ่มจุดตั้งแต่เวลา  09.00 - 19.00  น.  โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมาก  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทีเดียว

 

 

 

line_a2