เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้ลงคะแนน
136
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2010 เวลา 09:32 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2020 เวลา 08:23 น.

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
ควรปรับปรุง
62 45.6%
พอใจมาก
27 19.9%
ปานกลาง
21 15.4%
เฉยๆ
14 10.3%
พอใจมากที่สุด
12 8.8%