เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้ลงคะแนน
135
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2010 เวลา 09:32 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019 เวลา 16:54 น.

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
ควรปรับปรุง
62 45.9%
พอใจมาก
27 20%
ปานกลาง
21 15.6%
เฉยๆ
13 9.6%
พอใจมากที่สุด
12 8.9%