เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนผู้ลงคะแนน
134
ลงคะแนนครั้งแรก
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2010 เวลา 09:32 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 09:16 น.

ความพึงพอใจใน เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Hits เปอร์เซ็นต์ กราฟ
ควรปรับปรุง
62 46.3%
พอใจมาก
26 19.4%
ปานกลาง
21 15.7%
เฉยๆ
13 9.7%
พอใจมากที่สุด
12 9%