หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
 
แผนที่ทางวัฒนธรรม
ข้อมูลประจำจังหวัด
ประวัติศาสตร์จันทบุรี
สถานที่สำคัญของจังหวัด
ของดีประจำท้องถิ่น
วิถีชีวิตชาวจันท์
ธรรมชาติวิทยา
บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 


  >> ความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี . . .

  จันทบุรี หรือเมืองจันท์ เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในอาณาจักรขอมในอดีต ซึ่งครั้งนั้นได้ตั้งอยู่
  ที่หน้าเขาสระบาป แต่ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 1700 ได้ย้ายมาตั้งที่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี ทางฝั่ง
  ตะวันตกเป็นที่ตั้งในปัจุบัน จันทบุรีเริ่มมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งไทยเสียกรุง
  ศรีอยุธยา ( สมัยพระรามาธิบดีที่ 1 ) ให้แก่พม่า ในปี 2310 ซึ่งครั้งนั้นพระเจ้าตากสินได้รวบรวม

 
  ไพร่พลยกมาตีเอาจันทบุรีไว้ ครั้งถึงสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ได้โปรดฯ ให้สร้างป้อมค่าย และเมืองขึ้นที่เนินวง ตำบลบางกะจะ
  เพราะเป็นชัยภูมิที่ดี เหมาะที่จะเป็นฐานทัพในการต่อสู้กับญวน
  ในปี พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ 112 และขณะนั้นฝรั่งเศสได้ปกครอง
  ญวนอยู่ได้ยกทัพเข้ามายึดเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปีเศษ
 
 
  ตอนหลังไทยได้ยกดินแดนในเขตจังหวัดตราดถึงจังหวัดประจัน-
  ตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศส จึงได้จังหวัดจันทบุรีกลับคืนมาในวันที่
  12 มกราคม 2447
 
  จากนั้นได้ยกฐานะเป็นมณฑลขึ้นในปี พ.ศ. 2449 และต่อมาในปี
  2475 ได้จัดระเบียบการปกครองใหม่ยุบมณฑลจันทบุรีขึ้นเป็น
    จังหวัดจันทบุรีจนถึงปัจจุบัน . . .
 
   
     
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -