หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        คลังข้อมูล
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 

 

 อัลบั้มรวมภาพกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี             


 กิจกรรม / โครงการ ที่ผ่านมา

 ย้อนชม กิจกรรม / โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑   

 สรุปผลสัมฤทธิ์โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

นำเสนอสภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุร     

 พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   

กรณีศึกษาชุมชนชาวชอง ตำบลคลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบรี   
 สารคดีฟื้นภาษารักษาชาติพันธุ์ (ชาวชอง)    


 ทำเนียบโบราณสถานจังหวัดจันทบรี    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

 ทำเนียบพระสังฆาธิการ / ทำเนียบวัดในจังหวัดจันทบุรี     

 ทำเนียบคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม จ.จันทบุรี     


 โหลดไฟล์เสียงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ)

 สารคดีพลอยเมืองจันท์      

 การแสดงในพิธีกรรม "การรำสวด"     

สารคดีเสด็จประพาสต้นจันทบุรี (ตอนที่1)  (ตอนที่2)  (ตอนที่3)  (ตอนที่4)  (ตอนที่5)     รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -