สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี (วงกลมสีม่วง) อยู่ด้านข้างศาลากลางจังหวัดจันทบุรี