หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
      การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดจันทบุรี
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


     เมื่อวันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗  นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"  จังหวัดจันทบุรี  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ๑ ศาลกลกลาง
จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายสมชาติ นงนุช วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ให้การต้อนรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๒๙๐ คน เพื่อแสวงหาและ
สืบค้นข้อมูล  องค์ความรู้รากวัฒนธรรม  "ของดีบ้านฉัน"  ซึ่งประกอบด้วย  ประเพณี  ศิลปะการแสดง  อาหาร  และผ้าทอที่โดดเด่น
ในจังหวัดจันทบุรี  นำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -