หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
      วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


       เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี    
(นายสมศักดิ์  ปะริสุทโธ เหมทานนท์)    ในโอกาสรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี   และในโอกาสเดียวกันได้นำ
ข้าราชการ  เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันครบรอบวันเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ด้วย

เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -