หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        พิธีอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


         วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมพิธีอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปุญฺโญ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม  อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
-นายายอาม (ธรรมยุต)  ซึ่งได้มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  สิริอายุ ๖๗ ปี ๔๒  พรรษา   มีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี   เป็นประธานอัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ
  เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก

     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -