หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


       เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   ดร.กล้า  สมตระกูล  อดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม      ได้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานเพลิงศพ  ของนายนิกร  สมตระกูล (พี่ชาย)    มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี   ในการนี้  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้เตรียมการสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. มีข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีทำหน้าที่อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานไปยังพิธี ณ  วัดศรีเมือง  ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  

         
     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -