หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายภารกิจในพิธีบวงสรวงฯ การวางพานพุ่มถวาย
ราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)
โดย นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เป็นประธานในพิธี
       สำหรับรูปแบบการจัดพิธีฯ ได้มีการวางพานพุ่มดอกไม้สด พราหมณ์หลวงอ่านประกาศบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช การรำบวงสรวงฯ กล่าวถวายราชสดุดี พิธีสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๓๐๐ คน

         
     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -