หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
         ร่วมแถลงข่าว เตรียมจัดงานคริสต์มาส ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


         เมื่อวันที่   ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี    จังหวัดจันทบุรี  มอบหมายให้  นางชุติกาญจน์  พูนชัย  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและคณะเข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม คริสต์มาส SWEET CHRISTMAS @ CHANTHABURI  ที่กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ๒๔ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ บริเวณรอบ วิหารวัดโรมันคาทอลิก เปิดลาน ซานต้า มอบความสุขแบ่งปันความรัก ตื่นตา แสง สี 3 D Animation เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว   และผู้ร่วมงานได้ชื่นชมความสวยงามของอาสนวิหารอย่างใกล้ชิด
          นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติของชุมชน ๓ วัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองจันทบูร ร่วมเฉลิมฉลองคืนคริสต์มาสอีฟ ชมพลุดนตรี และพลุแสง สี นับเวลาถอยหลังเที่ยงคืน ช้อป ชิม แชะ ชุมชน ๓ วัฒนธรรม อาหาร และสินค้าพื้นเมืองจันทบูร

     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -