หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
         พิธีปิดศพ  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


         เมื่อวันที่ ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้นำคณะข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี   เข้าร่วมพิธีปิดศพ  พระญาณวิลาส (บุญ สิริปุญฺโญ)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม  อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่-นายายอาม (ธรรมยุต)  ซึ่งได้มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
          มีนายสมชาย ลี้วงศกร นายอำเภอท่าใหม่ เป็นประธานในพิธี  โดยมีประชาชนเข้าร่วมไว้พิธีเป็นจำนวนมาก

     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -