หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
         พิธีเปิดงานเปิดโลกอัญมณี และของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๒
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


          เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์  วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้นำคณะเข้าร่วม ในพิธีเปิดงานเปิดโลก
อัญมณี และของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ ๑๒   ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี  โดยมี นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน  ท่ามกลางหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก
          โดยในปีนี้รูปแบบการจัดงานอยู่ภายใต้แนวคิด "จันทบุรี ...ประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๔  จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

         
     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -