หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
        พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 


       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์  วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  ได้นำคณะข้าราชการของสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดจันทบุรี  ร่วมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘  พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘    โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธี     
        ภาคเช้า  จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙  รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   หลังจากนั้น จะเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวาย  พระพรชัยมงคล   ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี
        โดยมีพสกนิกรประชาชน ๓ ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ร่วมพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรถวายพระราชกุศล
ให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พิธีปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ คุณพ่อตัวอย่าง จังหวัดจันทบุรี     ภาคค่ำ   มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุร

         
     
เรียบเรียง และพัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chantaboon_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ...

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -