หน้าบ้านเว็บ บุคลากรของสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ภารกิจของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี นโยบายของ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กระดานข่าว / Webboard สมุดเยี่ยม / Guestbook ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
   
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
:: สถานที่สำคัญทางศาสนาของจังหวัดจันทบุรี ::
 
 
วัดทองทั่ว
 
วัดพลับ
 
วัดโรมันคาทอลิก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วอยู่ในเทือกเขาสระบาป เป็นป่าดงดิบชื้น
มีพื้นที่ 84,063 ไร่เป็นผืนป่าที่อุดมสมบรูณ์ไปด้วยพันธ์ไม้หลากหลาย
สัตว์ป่ามากมายหลายชนิด . . . สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ
ความสวยงามของ
น้ำตกซึ่งมีความลดหลั่นกัน . . .    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
น้ำตกกรอกนอง

น้ำตกตอกนองมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อต่าง ๆ จากชั้นล่างไปสู่ชั้นบน
สุด ดังนี้ น้ำตกไม้ชี้ น้ำตกกลาง และน้ำตกตรอกนอง นักเดินทางที่สนใจ
สามารถเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติของน้ำตกได้ตลอดทั้งปี . . .
   
อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
หาดคุ้งวิมาน

หาดคุ้งวิมานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่งดงามแห่งหนึ่งของจังหวัด
จันทบุรี ตลอดเส้นทางทั้งสองข้างทางจะผ่านสวนผลไม้นานาชนิดผ่าน
ธรรมชาติที่เป็นทุ่งนา สวนยาง . . .
    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
แหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว อ่าวคุ้งวิมาน

หาดแหลมเสด็จ เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียดสุดสายตา เป็นหาด
ทรายต่อเนื่องกับหาดเจ้าหลาว นับความยาวของสองหาดรวมกันได้
ประมาณ10 กิโลเมตรเศษ หาดทรายทางด้านแหลมเสด็จจะชันเล็ก
น้อยและจะค่อย ๆ ลาดออกไปในทะเล. . .
    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการอนุรักษ์
ป่าไม้ ดิน และน้ำ บริเวณพื้นที่สูง ส่งเสริมอาชีพการ
เกษตร และ การจัด
การทรัพยากรชายฝั่ง
    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
โอเอซิส ซีเวิลด์

โอเอซิส ซีเวิลด์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลาโลมาแห่งแรกของ
ประเทศไทย ปลาโลมานั้นเป็นสัตว์ที่น่ารัก ฉลาดและเรียนรู้ได้เร็ว
จึงสามารถนำมาฝึก . . .
    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ตลาดพลอยถนนอัญมณี

ตลาดพลอยถนนอัญมณี
ถนนอัญมณี และถนนศรีจันทร์เต็มไปด้วยตึกรามใหญ่โต ประกอบธุรกิจ
ค้าพลอยกันเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์
. . .    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
เมืองจันทร์ในฤดูผลไม้

เมืองจันทร์ในฤดูผลไม้
เมือพูดถึงจังหวัดจันทบุรีก็ต้องนึกถึงผลไม้ไทยหลาย ๆ ชนิด
 . . . หลาย ๆ
คนน่าจะเคยได้ลิ้มลองผลไม้เมืองจันทร์ . . .
    อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
 
แหล่งโบราณคดีเขาแก้ว

แหล่งโบราณคดีเขาแก้วสำรวจพบครั้ง
แรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2538
โดยสำรวจค้นพบเครื่องมือหินกะเทาะ
และถ้าอยู่รวม 16 ถ้ำ รอบ ๆ เขาแก้ว
และทำการสำรวจเฉพาะถ้ำขนาดใหญ่
จำนวน 3 ถ้ำ อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
โบราณสถานเมืองเพนียด

โบราณสถาน
เมืองเพนียด
ตั้งอยู่ในตำบล
คลองนารายณ์
อำเภอเมือง
จังหวัด จันทบุรี
ประกอบไปด้วยกำแพงก่อด้วยศิลาแลง
ตำนานโบราณได้กล่าวไว้ว่าคือ เมือง
เพนียด , เมืองกาไว หรือ เมืองคังคะบุรี
อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
ค่ายเนินวง

สร้างเมื่อ พ.ศ.
2377 ในสมัย
รัชกาลที่ 3 เมื่อ
ครั้งไทยเกิดมี
สงครามสู้รบกับ
ญวน สาเหตุจาก
เรื่องกบฏเจ้าอนุวงศ์เมืองจันทบุรีเป็น
หัวเมือง . . . อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
วัดพลับ

วัดพลับเป็นวัดที่
เก่าแก่ของเมือง
จันทบุรีแห่งหนึ่ง
สร้างขึ้นเมือราวปี พ.ศ. 2300
มีชื่อเดิมว่า
วัดสุวรรณติพรุธาราม แต่ชาวบ้านนิยม
เรียกว่าวัดพลับ อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ทำเนียบโบราณสถาน จ.จันทบุรี  อ่านต่อคลิ๊กที่นี่
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -