หน้าบ้านเว็บ แนะนำบุคลากรภายใน สนง.วัฒนธรรม ภารกิจหลักของ สนง.วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของ สนง.วัฒนธรรม นโยบายของ สนง.วัฒนธรรม โครงการต่าง ๆ ของสนง.วัฒนธรรม กระดานข่าว / webboard เซ็นต์สมุดเยี่ยม / guestbook ผู้ดูแลเว็บสนง.วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
<-- น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบรูณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี . . .
     
  แผนที่ทางวัฒนธรรม
  ข้อมูลประจำจังหวัด
  ประวัติศาสตร์จันทบุรี
  สถานที่สำคัญของจังหวัด
  ของดีประจำท้องถิ่น
  วิถีชีวิตชาวจันท์
  ธรรมชาติวิทยา
  บุคคลสำคัญของท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 
 
 

จังหวัดจันทบุรีเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศและ
สมุนไพร อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตและค้าขายของป่ารวมทั้งเนื้อ
สัตว์ป่า ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะด้วย อาหารพื้นบ้านจันทบุรี
โดยเฉพาะแกงเผ็ดและผัดเผ็ด จึงใช้เครื่องเทศมาก เผ็ดร้อน
และหอมเครื่องเทศมากเป็นพิเศษกว่าแกงเผ็ด และผัดเผ็ด
ที่อื่น ถ้าใครได้ลิมลอง

[ อ่านรายละเอียดที่นี่ ]
ปลาจ่อม - กุ้งจ่อม กรรมวิธีถนอมอาหารของคนไทย
จันทบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเล ดังนั้นชาวบ้านที่บ้าน
ใกล้ทะเล จะมีอาชีพทางด้านประมง วางอวน วางเบ็ด วาง
ลอบ เพื่อจับปลา และนำไปขายในตลาด หลังจากได้คัดเอา
ปลาและกุ้งตัวใหญ่ ๆ โต ๆ ไปแล้ว ย่อมเหลือปลาหรือกุ้งที่มี
ขนาดเล็กกรรมวิธีผลิตอาหารและแปรรูปแบบชาวบ้านจึง
ต้องเกิดขึ้นตามวิสัยของคนไทย

[ อ่านรายละเอียดที่นี่ ]
งานทอเสื่อจันทบูรหรือเสื่อแดง จันทบุรีมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบ พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ทำนา มีพืชขึ้นอยู่ชนิดหนึ่ง คือ
กก มีคุณสมบัติเหมาะแก่การทอเสื่อ อันเป็นสินค้าประเภท
หัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรี ชาวจันทบุรีรู้จักการทอ
เสื่อมาไม่ต่ำกว่า 120 ปีมาแล้ว ผู้ริเริ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้นับ
ถือศาสนาคาธอลิกที่อาศัยอยู่บริเวณวัดคาธอลิก

[ อ่านรายละเอียดที่นี่ ]
วงจรแห่งการค้าความงามในผลึก การค้าพลอยในเมืองจันท์
มีมาเป็นเวลากว่าถ 50 - 60 ปีมาแล้ว ชนกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ามา
บุกเบิกการค้าพลอยคือชาวไทยใหญ่ที่คนจันท์เรียกว่า กุหล่า
คนเหล่านี้รอยแรมมาจาก รัฐฉาน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมากันเป็นกองคาราวาน ใช้เวลาเดินทางหลายเดือน
ค่ำไหนนอนนั่น พาโคมาด้วยคราวละมาก ๆ ทั้งใช้เทียม
เกวียนและขายไปด้วยระหว่างเดินทาง เหตุที่ต้องมากัน
เป็นกลุ่มใหญ่ ก็เพื่อป้องกันโจรผู้ร้ายนั่นเอง

[ อ่านรายละเอียดที่นี่ ]
เมืองจันทบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว คนนิยมมาเที่ยวกันในช่วง
ฤดูกาลที่ผลไม้มีชุกชุม ซึ่งตรงกับฤดูฝน ระยะเวลาประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฏาคม เมื่อผ่านจังหวัดระยอง
เข้าเขตจังหวัดจันทบุรี ตามเส้นทางถนนสุขุมวิทตั้งแต่อำเภอ
นายายอาม เป็นต้นไป จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองจันท์
เมืองผลไม้อย่างเห็นได้ชัด เพราะสองฟากถนนจะมีทั้งสวน
เงาะ ทุเรียน ลางสาด มังคุดระกำ ฯลฯ

[ อ่านรายละเอียดที่นี่ ]
   สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน
   ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี โทร. 039 - 303298 , 303299
 
 
บอร์ดประชาสัมพันธ์


ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรม
คลิ๊กที่นี่
รวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาโดย : งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่
อ.เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 เบอร์โทรศัพท์ 039 - 303298
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
chan_culture@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ออกแบบโดย    นายธนัฐ  ยังเหลือ....

ปรับปรุงและพัฒนาโดย   นายชวลิต  อยู่รอต....
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -