ข่าวสารย้อนหลัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนจ.เชียงรายเข้าร่วมกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๒ ณ วัดพระสิงห์
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพระแก้ว และ วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงราย และ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงรายร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดบทเรียงความหัวข้อ "เชียงรายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จย่ากับการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ"เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบ ๙ รอบ แห่งนักษัตร ๑๐๘ ปี
ขอเชิญสมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๐ ในวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันมาฆะบูชา ประจำปี ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดแผ่นพับได้ที่นี่       ( ดูรายละเอียด )
 

จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร ๐-๕๓๗๑-๗๔๒๐ โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๗๔๕๔ E-mail : chiangrai@m-culture.go.th