ประกาศเมื่อ เปิดอ่านทั้งหมด ครั้ง
"") { $ext = strtolower(end(explode('.', $shownews[filesnews]))); if ($ext == "jpg" or $ext == "jpeg" or $ext=="gif" or $ext=="bmp" or $ext=="png") { $showFilesAttachments="
"; }else{ $showFilesAttachments="
ดาวน์โหลดไฟล์รูป
"; } }else{ $showFilesAttachments= " "; } echo"$showFilesAttachments"; ?> "; } ?> "; $check=0; } $check++; } ?>
"; ?>
" ") { echo"ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมา
"; } ?>
 
 

 

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้นที่ 1 เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 - 150169 โทรสาร 053 - 150170
อีเมล์ chiangrai@m-culture.go.th
เว็บไซต์แห่งนี้แสดงผลได้ดีที่โปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox ที่ขนาดจอภาพ 1024x800 พิกเซล, Design by : เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์