โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
ประจำปี ๒๕๕๗ จังหวัดชุมพร วันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และวัดในสังกัดจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์
ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน