สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๑)  ถนนไตรรัตน์  ตำบลนาชะอัง  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  ๘๖๐๐๐

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดประชุมคัดสรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน"
ตามโครงการรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา
ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น ๒ ) อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


ผลการคัดสรรรรากวัฒนธรรม "ของดีบ้านฉัน" จังหวัดชุมพร

ด้านประเพณี : ประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน
ด้านผ้าทอ : ผ้าทอไทดำ
ด้านศิลปะการแสดง : เพลงบอกเพลงนา
ด้านอาหาร : เมนูข้าวไร่ แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อน


 

ประมวลภาพกิจกรรม

ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์โดย : piyapong_2531@hotmail.com
http://Province.m-culture.go.th/chumphon
โทร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๕๓
โทรสาร ๐ ๗๗๕๐ ๗๗๗๖
E-mail : chumphon@m-culture.go.th