สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับวัดในสังกัดจังหวัดชุมพร
จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ และวิถีธรรม  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๖ – วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดโพธิการาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


 

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพรุใหญ่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร