ข้อมูลทั่วไป

บุคลากรในสำนักงาน

วิสัยทัศน์สำ์นักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุร

วิสัยทัศน์จังหวัด
ลพบุรี

ประวัติเมืองลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยว 
ประเพณีที่สำคัญ
ลานธรรมลานวิถีไทย

 

ข้อมูลทางวัฒนธรรม

 

คณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุร

สภาวัฒนธรรม
อำเภอ/ตำบล

โบราณสถาน

นาฏศิลป

รำโทน
การละเล่นพื้นบ้าน
วัดสิริจันทรนิมิตร
วรวิหาร (เขาพระงาม)

พิพิธภัณฑ์เรือ
วัดยาง ณ รังสี

แผ่นพับพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ในจังหวัด

แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม

ในจังหวัดลพบุรี

องค์ความรู้


วัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน

 

ตำบลบ้านทราย
ตำบลหัวสำโรง 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี


พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีทะเบียน
ข้อมูลข่าวสาร

เยี่มชมศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

ขั้นตอนขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

 

 

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 จังหวัดลพบุร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
สำนักศิลปที่ ๔ ลพบุรี
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักพุทธฯลพบุรี  
หน่วยงานในจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 GFMIS
ระบบสารบรรณ
กรุงไทยแบงค์กิ้ง
ทะเบียนสวัสดิการ 
สหกรณ์ครูลพบุรี 
Web Mail
ยื่นแบบภาษี 

Google

Sanook
Thaiware
Yahoo
Hotmail


หนังสือพิมพ์
:: MWEB News
:: เดลินิวส์
:: ไทยรัฐ
:: ข่าวสด
:: กรุงเทพธุรกิจ
:: ฐานเศรษฐกิจ
:: อ.ส.ม.ท
:: Bangkok Post
:: The Nation
:: ผู้จัดการ
:: GNN
:: INN
:: ThaiPost
:: มติชน
:: สยามธุรกิจ
:: แนวหน้า
:: ประชาชาติธุรกิจ
:: คม ชัด ลึก
:: สยามรัฐ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหว่า
:: ThaitownUSA
:: Siam Chronicle
:: Voice of America

   ทีวี
:: ช่อง 3 :: ช่อง 5
:: ช่อง 7 :: ช่อง 9
:: ช่อง 11 :: ITV 
 :: UBC

DownLoad