ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม   
                      การประกวดคลิปวีดีโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ"     (ใบสมัคร)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๙ (ใบสมัคร)
คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
เงื่อนไขการประกอบกิจการร้านเกมตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนต์ ตาม พ..ร.บ. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ร.บ. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี กราบนมัสการพบเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ ๒
ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมงานประเพณี "เขาพระงามเทโวโรหณะ"
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ถวายพวงมาลาสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี รณรงค์แต่งผ้าไทย
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
ประชุมข้าราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
พิธีทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป
ประจำสำนักงานฯ
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ดูรายละเอียด
   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
       ถ. พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
    โทร./โทรสาร. ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๘ , ๐ ๓๖๔๑ ๔๒๕๗
Email : lopburi@m-culture.go.th , lopburiculture@gmail.com 
_____________________________________________ 
พัฒนาระบบโดย กลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม งานข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ ๑๐๒๔ x ๗๖๘


Last Updated date : ๒๐ Apr ๒๐๑๖

ติดต่อ Webmaster : kanlayanin.yeamsaso@gmail.com 
 
 
ลำดับที่เข้าชม  
   


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 
ภาคเหนือ
 
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
 
ภาคกลาง
 
ภาคตะวันออก
  ภาคใต้
1.
แม่ฮ่องสอน
1.
ขอนแก่น
1.
อุทัยธานี
1.
นครนายก
1.
ประจวบคีรีขันธ์
2.
เชียงราย
2.
อุดรธานี
2.
ชัยนาท
2.
ปราจีนบุรี
2.
ชุมพร
3.
พะเยาว์
3.
หนองคาย
3.
สิงห์บุรี
3.
สระแก้ว
3.
ระนอง
4.
เชียงใหม่
4.
หนองบัวลำภู
4.
ลพบุรี
4.
ฉะเชิงเทรา
4.
สุราษฎร์ธานี
5.
ลำพูน
5.
เลย
5.
สระบุรี
5.
ชลบุรี
5.
พังงา
6.
ลำปาง
6.
ชัยภูมิ
6.
อ่างทอง
6.
ระยอง
6.
นครศรีธรรมราช
7.
น่าน
7.
สกลนคร
7.
สุพรรณบุรี
7.
จันทบุรี
7.
กระบี่
8.
แพร่
8.
นครพนม
8.
อยุธยา
8.
ตราด
8.
ตรัง
9.
อุตรดิตถ์
9.
มุกดาหาร
9.
ปทุมธานี    
9.
พัทลุง
10.
สุโขทัย
10.
อำนาจเจริญ
10.
กาญจนบุรี    
10.
สงขลา
11.
ตาก
11.
อุบลราชธานี
11.
นครปฐม    
11.
สตูล
12.
พิษณุโลก
12.
ยโสธร
12.
ราชบุรี    
12.
ปัตตานี
13.
กำแพงเพชร
13.
ศรีสะเกษ
13.
เพชรบุรี    
13.
ยะลา
14.
พิจิตร
14.
สุรินทร์
14.
สมุทรสงคราม    
14.
นราธิวาส
15.
เพชรบูรณ์
15.
บุรีรัมย์
15.
สมุทรสาคร    
15.
ภูเก็ต
16.
นครสวรรค์
16.
ร้อยเอ็ด
16.
สมุทรปราการ        
   
17.
กาฬสินธุ์
17.
นนทบุรี        
   
18.
มหาสารคาม            
   
19.
นครราชสีมา