สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการลานวัฒนธรรมนำไทยสู่สันติสุข เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่าข้าราชการ และ ประชาชนเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์