สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี นายวรเทพ ปิสาวงษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด