สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ โดยมีพระครูภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป โดยมีนางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรม
จังหวัดสระบุรี และนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการพร้อมลูกจ้างจุดธูป เทียน บูชาพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประกอบ
พิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙ รูป พร้อมมอบทุนพระปฐมเจดีย์ให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๓ ทุน และมอบเกียรติบัตร
ให้กับเครือข่ายวัฒนธรรม และมอบของที่ระลึกให้กับนางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และ
นางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ย้ายมาดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี