สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ
 
 
 
สำนักงานจังหวัด
 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน
 

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมใหม่

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

บุคลากร

เว็บที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สพท.มุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิด ลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

ภาพกิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

 

โครงการ "ผู้ว่าพาเยี่ยมวัด สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ จังหวัดมุกดาหาร " ณ วัด สรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 

การประกวดธิดากาชาดประจำปี ๒๕๕๖

 

กิจกรรมเก่า (คลิก)

สาระน่ารู้

แบบสรุปงานโครงการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ข่าววัฒนธรรมมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมการแสดงประกอบเพลงและประกวดวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน(โปงลาง) ในงานออนซอนวัฒนธรรมสามแผ่นดิน คลิกรายละเอียดการประกวดร้องเพลง

การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน(โปงลาง)

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แบบเสนอผลงานองค์กรปี 56

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณฯ ปี 2556 แบบเสนอผลงานประเภทบุคคล แบบเสนอผลงานประเภทองค์กร

องค์ความรู้ เรื่อง “สีโห” คลิกรายละเอียด

บทคัดย่อ การวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมและการออกแบบนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนฐานชุมชน พื้นที่ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

วิจัยเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

บทความเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

 

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

เลขที่ ๙๙ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หลังเดิม)

ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๓๖๘๔ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๔๘๒๓

 

 
ผู้บริหาร
 

 

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

   
 


 
 

ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา
ประธาน สวจ.มุกดาหาร

 
ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 

ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร

จุลกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร

ดอกดุสิตาบาน

เทศกาลดอกดุสิตาบานบนลานหินอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร