.

จังหวัดมุกดาหาร มีวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งยังถือปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียม ประจำปี อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

เบิกน่านน้ำ

พิธีเหยา

เส็งกลอง