อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ)

                                                                   
       สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบังอี่แปลงที่ ๒ อาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล ตำบลนาสีนวน ตำบลดงเย็น ตำบลคำอาฮวน ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะทั่วไป
        อุทยานแห่งชาติมุกดาหารประกอบไปด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน มียอดเขาภูจอมสีสูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๔๒๐ เมตร มีสภาพเป็นภูเขาทึบตลอดทั้งมีลานหินกว้าง และหินเทิบวางงทับซ้อนกันเป็นรูปต่าง ๆ อย่างวิจิตรพิสดารนิยมเรียกภูหินเทิบ สภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์มากโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เต็ง-รัง บริเวณเชิงเขามีป่าไผ่ขึ้นสลับเป็นแถวตามหุบเขา และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิงห์ ห้วยเรือ ห้วยมะเล ห้วยยาง ห้วยช้างชน เป็นต้น
ความสำคัญ
         อุทยานแห่งชาติมุกดาหารเป็นป่าต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า และมีพืชพันธุ์นานาชนิด จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ลานหินกว้าง ภูหินเทิบ
ปัญหาอุทธยานแห่งชาติมุกดาหาร ปัญหาที่สำคัญคือมีผู้บุกรุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีงบประมาณและบุคคลากรไม่เพียงพอที่จะป้องกันดูแล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาเป็นอันมาก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำลังเร่งส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพื่อทดแทนในรูปของโครงการต่าง ๆ


สิ่งดึงดูดใจ
        ภูผาเทิบเป็นชื่อของจุดท่องเที่ยวที่เด่นและงดงามที่สุดของอุทธยานแห่งชาติมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสำรวจองค์ประกอบเพื่อความเหมาะสม ในการจัดตั้งเป็นอุทธยานแห่ชาติ ภูผาเทิบมีหินวางทับซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตรพิศดารในรูปทรงต่าง ๆ กันเป็นกลุ่ม ๆ ราวกันเป็น “ส่วนหิน” หรือ “ทุ่งหิน” ซึ่งหินแต่ละก้อนมีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น มีรูปร่างคล้ายดอกบัวบาน รองเท้าบู๊ต เก๋งจีน มงกุฎ เครื่องบิน ไอพ่น สถูป จานบิน จระเข้ และพญานาค เป็นต้น นอกจากนี่ยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันออกดอกมีสีสันสวยงามตามธรรมชาติตลอดปี
สิ่งอำนวยความสะดวกในภูผาเทิบ
        ๑. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวของอุทธยานแห่งชาติมุกดาหาร
        ๒. ศาลาพักผ่อนอิริยาบท
        ๓. ห้องน้ำ ห้องสุขา
        ๔. ร้านอาหาร
        ๕. เส้นทางเข้า-ออก เป็นถนนคอนกรีต

เส้นทางเข้าสู่อุทธยานแห่งชาติมุกดาหาร
        จากตัวเมืองมุกดาหารไปตามเส้นทางสายมุกดาหาร-ดอนตาล ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๔–๑๕ เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ ๑.๗ กิโลเมตร