สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ยินดีต้อนรับ
 
 
 
สำนักงานจังหวัด
 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน
 

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมใหม่

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

บุคลากร

เว็บที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สพท.มุกดาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิด ลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน

ภาพกิจกรรม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
 

โครงการศึกษาดูงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ,พิพิธภัณฑ์ เฮือไฟ ,พิพิธภัณฑ์ลุงโฮ วันที่ 9 มีนาคม 2555

 

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2555

 

7 มี.ค.55 พุทธศาสนิกชนจังหวัดมุกดาหาร ทุกภาคส่วน ต่างนุ่งขาว ห่มขาว เพื่อมาร่วมในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา คลิกรายละเอียด

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2555

 

กิจกรรมเก่า (คลิก)

สาระน่ารู้

วาระการประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

แบบสรุปงานโครงการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

ข่าววัฒนธรรมมุกดาหาร

ประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

องค์ความรู้ เรื่อง “สีโห” คลิกรายละเอียด

บทคัดย่อ การวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรมและการออกแบบนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนฐานชุมชน พื้นที่ชุมชนบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

วิจัยเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ของจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

บทความเรื่อง การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจากอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร คลิกรายละเอียด

 

 

 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร

เลขที่ ๙๙ (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หลังเดิม)

ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๓๖๘๔ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๔๘๒๓

 

 
ผู้บริหาร
 

 
   
 


 
 

ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา
ประธาน สวจ.มุกดาหาร

 
ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 
 
 
 

ทำเนียบส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร

จุลกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร

ดอกดุสิตาบาน

เทศกาลดอกดุสิตาบานบนลานหินอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร