หน้าที่ : < ย้อนกลับ 1 ต่อไป >
      

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

มอบหมายให้นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

นำคณะช่างตัดเสื้อผ้าไทยทรงดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าวัดตัวเพื่อตัดเสื้อไทยทรงดำให้กับ

คณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน

นับเป็นมรดกอันล้ำค่าในศิลปะบนผืนผ้าของบรรพบุรุษของไทยดำ หรือไทยทรงดำ

หน้าที่ : < ย้อนกลับ 1 ต่อไป >
 
Copyright © 2008-3000 yourdomainname.com All rights reserved.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร,โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๓๔๙