หน้าที่ << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ต่อไป >>
นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนางสุกุมล คุณปลื้ม ภริยา ร่วมชมเต็นท์ อู่อารยธรรมทราวดี ศรีรัตนโกสินทร์ ถิ่นวัฒนธรรมสองลุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 21 เมษยน 2557 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมงาน ณ เต็นท์ อู่อารยธรรมทราวดี ศรีรัตนโกสินทร์ ถิ่นวัฒนธรรมสองลุ่มน้ำ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสิน โดยมี องคมนตรี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 เมษยน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดประชาราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ในงานเทศกาลสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
วัฒนธรรมงหวัดนครปฐม ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่าน สุนทร แก้วพิจิตร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ข้าราชการสำนักงาานวัฒนธรรม จัดพิธีรดน้ำขอพร นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงาานวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในวันที่ 09 เมษายน ประจำปี 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันอาทิตย์ที่ 06 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกสุพรรณบุรี วัฒนธรรมจังหวัดกราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี ในวันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบางเลน อำเภอบางเลน ในวันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราขกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานเพณีอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดสำโรง อำเภอนครชัย ในวันที่ 31 มีนาคม 25557
นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการร่วมพิธีถวายราชสักการะ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือน มีนาคม
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญ ร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 19- 21 เมษายน 2557 ณ บริเวนท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ณ วัดบางไผ่นารถ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการฟทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดสระสี่เหลี่ยม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2557 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
โครงการประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๗ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
แบบรายงานผลการคัดเลือกสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมเรียนภาษาอังกฤษตามนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการร้านเกมส์สีขาว เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุวรรณศุภกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงราชรถก่อนดำเนินการซ่อมบูรณะ ณ สำนักช่างสิบหมู่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดเทพนิมิต อำเภอพุทธมณฑล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีกับสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นครปฐม เนื่องในงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระครูถาวรศีลวัตร เจ้าคณะอำเภอบางเลน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานราชการ ร่วมงานโครงการจังหวัดพบประชาชน วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไทยาวาส (ท่ามอญ) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับการเรียนรู้ วัดบางช้างเหนือ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดชาว ปฎิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ใน วันมาฆบูชา ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - อาเซียน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดบางพระ และ โครงการอำเภอเคลื่อนที่
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2557 (ระดับจังหวัด)
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนชมการแสดงทางวัฒนธรรมทางกลุ่มอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ และนิทรรศการทางศิลปะและวัฒนธรรม ตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อาเซียน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์เทวสถิตย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายกองตรี พเยาว์เนียะแก้ว
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานเทศกาลประจำปีพระวิหารเทวสถิตย์ สักการะขอพร พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดหุ่นขี้ผึ้ง พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ต้อนรับการตรวจราชการ ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนครปฐม สักการระพระร่วงโรจนฤทธิ์
วัฒนธรรมนครปฐม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ถวายมุทิตาสักการะและร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระธรรมเสนานี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วังน้ำขาว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/25567
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมโครงการ มหกรรมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video-Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดพระงาม อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมนครปฐม ร่วมงานวันครู 2557 ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบ Video-Conference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเรียนเชิญท่านร่วมไว้อาลัยแด่ นางสุนทรี เรืองสังข์ มารดาของ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประชุมขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศ ผ่าน Video Canference
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ชมงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและมอบรางวัลในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดโพธิ์งาม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video-Conference กับ สำนักงานวัฒนธรรมอีก 37 จังหวัด เพื่อชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กราบขอพรปีใหม่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดรพะปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2557
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงาน มหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
กราบขอพรปีใหม่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเข้าร่วมงานผู้บริหารพบสือมวลชน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมขอเชิญชวนท่านและครอบครัว สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 120 รูป ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดลานคา อำเภอพุทธมณฑล
ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมอวยพรปีใหม่ 57 ให้กับ นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บิหารสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่านระบบ Video Conferenceครั้งที่ 4/2556
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมข้าราชการ ร่วมอวยพรปีใหม่ 57 ให้กับผู้ว่าจังหวัดนครปฐมและรองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่5/2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมเปิดงานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ลำพญา 15 ธันวาคม 2556 ณ ตลาดน้ำลำพญา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมหน่วยงานราชการ ร่วมงานโครงการจังหวัดพบประชาชน 19 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม
งานพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ณ พระวิหารเทวสถิตย์ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อาเซียน
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video-Conference กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
การประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 11/2556
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดห้วยพระ อำเภอดอนตูม โดยมีนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
วัฒนธรรมนครปฐม ร่วมสภากาแฟ สังสรรค์ระหว่างส่วนราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีฉลองสมโภชสมณศักดิ์พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธ์ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพธีทำบุญตักบาต ณ พุทธมณฑล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานวัดพระเมรุ อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี
การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล
ร่วมงานวันคนพิการจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๖
ร่วมประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันประสูติของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ร่วมพิธีเปิดสถานนมัสการแห่งใหม่ของคริสตจักรพระสิริของพระเจ้า ณ อาคารต้นศิลป์ อำเภอเมืองนครปฐม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการเข้าค่ายศีลธรรม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม สนง.วธ.นฐ.
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
วัฒนธรรมนครปฐมร่วมพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์และงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับมูลนิธิสรรพราเชนทร์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดใหญ่อินทาราม
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดี ณ ร้านมัจฉากาชาด งานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์
พิธีสมโภชกฐินพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ
ร่วมทำบุญโครงการทำบุญทั้งจังหวัดนครปฐมวัดร่มเย็น ณ วัดมะเกลือ
ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานเลี้ยงวัฒนธรรมจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ
ถวายประกาศเกียรติคุณแด่ พระครูสิโรตม์สุวรรณารักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมและชี้แจงโครงการนครปฐมวัดร่มเย็น
ผู้แทนมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์แก่เด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
พิธีมอบทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ และรับมอบพระปฐมเจดีย์ทองคำ
ทอดผ้าบังสุกุลในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุนันท์ บุษบก
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีเปิดงานถิ่นฐานบ้านเรา รากเหง้าการพัฒนา ทรงคุณค่าสู่มาตรฐานสากล
พิธีมอบเกียรติบัตรศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นจังหวัดนครปฐม
กล่าวต้อนรับนักวิชาการวัฒนธรรมที่ร่วมอบรมพัฒนาทักษะแผนชุมชน
พิธีแสดงมุทิตาแด่พระครูภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดสระกะเทียม
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ต้อนรับการตรวจราชการ
วัฒนธรรมจังหวัดนครปบมร่วมฟังการบรรยาย
ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ภาษาไทยยุพิน ดุษิยามี และร่วมแสดงมุทิตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๘๐ ปี
พิธีเปิดโครงการมารยาทงามตามแบบไทย
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดบัวหวั่น
พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม
พิธีเปิดงานอัคราภิรักษศิลปินและงานอาเซียนรวมใจ
งานอายุวัฒนมงคลพระธรรมปริยัติเวที
มุทิตาแด่พระราชวินยาลังการ ในโอกาสได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
การประชุมข้าราชการ
พิธีหล่อเทียนพรรษา
การแสดงประวัติและผลงาน
พิธีทำบุญงานสหศึกษาบาลี
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีสำหรับประชาชน
โครงการประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
โครงการคลินิกคุณธรรม
โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
พิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล
พีธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครปฐม 2556
ปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
การประชุมสภาวัฒนธรรมและเครืองข่ายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ โรงเรียนบางหลวงวิทยา
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรุ่นที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖
๒๔ ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
พิธีเททองหล่อพระกริ่งปวเรศ และครุฑ ๗๒ ปี
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
วัฒนธรรมคนใหม่เข้าแสดงมุทิตาสักการะพระราชวิริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
วัฒนธรรมคนใหม่เข้าแสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมปริยัติเวที และพระราชรัตนมุนี และเข้าพบนายไชยาสะสมทรัพย์-นางจุไร สะสมทรัพย์
ครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
วันคล้ายวันเกิดนายสุนทร แก้วพิจิตร
งานอัฎฐมีบูชา
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ๒๕๕๖
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมอบเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปิดงานปิดทองวัดทุ่งผักกูด-เปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบลลำเหย
รดน้ำขอพรนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายไชยา สะสมทรัพย์
โครงการสืบสาน ฟื้นฟู ขนบจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๖
เปิดโครงการสืบสาน ฟื้นฟู ขนบจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ๒๕๕๖
โครงการอบรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
เปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดโพธิ์งามและเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบางช้างเหนือ
ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปยังวัดประจำอำเภอ
โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลำเหย “ลานศิลป์ สีสัน วัฒนธรรม ตำบลลำเหย”
พิธีเดินเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม
เดินทางไปส่ง นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัด ไปดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ณ จังหวัดชลบุรี
งานมหาธีรราชเจ้ารำลึก ครั้งที่ ๑๑

ทอสอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
เข้าแสดงมุทิตาสักการะ พระธรรมปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์และพระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖
ตรวจราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสหบำรุงวิทยาร้องเพลงประสานเสียง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
กิจกรรม 5 ส.
นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง-พุ่มเงินและจุดเทียนถวายชัยมงคล
นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมและข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในชุมชน ณ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลลำพญา
นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ -๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรมวันแม่ 2555
โครงการจัดประชุมเพื่อเตรีย​มความพร้อมในการจดแจ้งเป็นเ​ครือข่ายวัฒนธรรมและดำเนินก​ารให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรร​มการสภาวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โครงการเยาวชนกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการประชุมสถานประกอบกิจ​การ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์แล​ะวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการประกวดสารคดีสั้น วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการหนังสือดี หายาก ประจำปี 2555
งานทำบุญประจำปีโรงเรียนสหศึกษาบาลี ปีที่ 61
โครงการเยาวชนสมานฉันท์ 2555
วันเกิดท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
มุทิตาจิตพระราชวิริยาลังการ
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕
ท่านสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธ​รรม พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนค​รปฐม นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ เข้าร่วมงาน ๒๓ ปี พิพิธภัณฑ์หุ่นผึ้งไทยสืบสา​นวัฒนธรรมประติมากรรมแห่งชี​วิต ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ท่านวัฒนธรรมจังหวัดคนใหม่เ​ข้านมัสการเจ้าคณะภาค ๑๕ ,เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม,พระธ​รรมเสนาณีเจ้าอาวาสวัดวังตะ​กู และเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพ​ร้อมด้วยท่านวัฒนธรรมจังหวั​ดนครปฐม เข้าเยียมแม่ผ่องศรี และมอบเงินเยียวยาแห่งไฟไหม​้บ้าน
รับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมคนใหม่ นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์
พิธีถวายผ้าห่มตราสัญลักษณ์​พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ณ บริเวณหน้าวิหารพระร่วงโรจน​ฤทธิ์ฯ
ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ รับมอบในวันอดีตเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ากุฎิเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ (ฝั่งโรงเรียน) สำหรับรายละเอียดจะแจ้งทางหนังสือราชการอีกครั้งหนึ่ง
หลักเกณฑ์การประกวดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
ดาวน์โหลดหนังสือ
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจำปี 2555
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประการสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวชนิดา พรหมผลิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นำคณะช่างตัดเสื้อผ้าไทยทรงดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เข้าวัดตัวเพื่อตัดเสื้อไทยทรงดำให้กับคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เ
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ เฮาชาวบ่านสระพัฒนาและสระสี​่มุม
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2555
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวั​ดนครปฐม ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจย์ดี
นางจริญญา จักรกาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังฯ ให้การต้อนรับ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการศึกษาชุมชนสำหรับนักวิชาการวัฒนธรรม ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุกุมล คุณปลื้ม เดินทางเปิดงาน น้ำเอย น้ำใจ สายใยพิพิธภัณฑ์ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้เข้าร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยุ่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจย์ดี
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เยี่ยมผู้เข้าหลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ ประจำปี2555 ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โครงการประกวดวีดีโอคลิป ในหัวข้อ ธารน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม เทิดไท้องค์ราชัน และ พระราชกรณียกิจ ดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล​้า
การประกวดร้องเพลง ในโครงการสัญจรลูกกรุง ลูกทุ่งไทย กู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สนามคลี ด้านทิศตะวันออก องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมชมร่วมฟัง การประกวดร้องเพลง ในโครงการสัญจรลูกกรุง ลูกทุ่งไทย กู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สนามคลี ด้านทิศตะวันออก องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุกุมล คุณปลื้ม เดินทางเยี่ยมชมความก้าวหน้าจัดสร้างพระโกศฯ
ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในโครงการสัญจรลูกกรุง ลูกทุ่งไทย กู้ภัยน้ำท่วม ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2555
สำนักงานวัฒนธรรมได้จัดโครง​การจัดงานสัปดาห์ส่งเสิมพระ​พุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรการประกว​ดจัดนิทรรศการเนื่องในวันมา​ฆบูชา พิธีเวียนเทียน รอบองค์พระปฐมเจดีย์
เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัล โดยมีนางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน มอบเกียรติบัตร ฯ
ประกาศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มีกำหนดจัดการมอบเกียรติบัตร 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ช่อสะอาด 2.ผู้ทำคุณประโยนช์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 3.โครงการร้านเกมสีขาว 4.โครงการผู้ผลิตสื่อดีเด่นจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 29 กุม
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมพาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม จังหวัดนครปฐม โดยมี ท่านบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และ ท่านอภินนท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และข้าราชการลูกจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายการุณ สิทธิกุล เดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดนครปฐม
ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมน้ำใจ กู้ภัยน้ำท่วม ภายใต้งาน มหกรรมพาณิชย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภัยน้ำท่วม ในวันที่ ๒๒ - ๒๖ กุมพาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ ได้นำคณะข้าราชการลูกจ้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เลี้ยงอาหารกลางวัน คนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น อุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดงานเลี้ยงส่ง นางจริยา ชูรอด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับสมัครกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
รายชื่อเด็กและเยาวชน โครงการยกย่องเด็กไทย มีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ประกาศจังหวัดนครปฐม
งานวันเด็กแห่งชาติ 2555
หน้าที่ << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ต่อไป >>
  ศูนย์ข้อมูลกลาง
  สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  เพลงมาร์ทนครปฐม
  เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
  เพลงมหาชัย
  เพลงมหาฤกษ์
  เพลงสดุดีมหาราชา
  เพลงแม่แห่งแผ่นดิน
  เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
  เพลงชาติ
  เพลงสรรเสริญพระบารมี
  แบบตัวหนังสือที่กระทรวงให้ใช้
  ผู้ดูแลระบบ
  ค้นหาข้อมูล
  สนง.ประชาสัมพันธ์

 
 
Copyright © 2008-3000 yourdomainname.com All rights reserved.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร,โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๓๔๙