ยิ้มงาม   ถามไถ่   ทักทาย   สวัสดี   เต็มใจให้บริการ   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม            

นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง
วัฒนธรรม จังหวัดนครพนม 

 ยินดีต้อนรับวัฒนธรรม
จังหวัดนครพนมคนใหม่คลิก

   

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๕๔


งานคีตนฤมิตสถิตในดวงใจ

 
     
             
   


กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๕๓


โครงการอบรมสามเณร
บวชภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๓

     

ทัศนศึกษาทางวัฒนธรรม จังหวัดเลย
   


มหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
๒  ฝั่งโขง


เชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุก
วันพระ

       

         


โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านโครงการ     ข่าวประสัมพันธ์   ระเบียบใบสมัคร   กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และกิจการวีดิทัศน์คลิก

มารู้จักฮีตสิบสองครองสิบสี่ คลิก
ผลงานการออกตรวจร้านเกม/คาราโอเกะ/วิดีทัศน์คลิก

 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล/แขวง และหมู่บ้านโครงการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลและหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๒ คลิก

ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม คลิก

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ บริเวณหน้าวัดโอกาส เวลา ๐๖.๐๐นคลิก   
                                 


 

ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 1
โทร.042 516050 โทรสาร 042516187
http://province.m-culture.go.th/nakhonphanom