หน้าแรก    ประวัติความเป็นมา    ภารกิจหน้าที่      โครงสร้างหน่วยงาน     ทำเนียบบุคลากร     ข่าวกิจกรรม    ติดต่อเรา  
 
 


นายสุธน บัววัฒน์
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์

 
  ประวัติความเป็นมา
  ภารกิจหน้าที่
  โครงสร้างหน่วยงาน
 
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 
ทำเนียบบุคลากร


 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          จัหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี >>>อ่านต่อ
 


>>>ใบสมัครและคำรับรองผู้สมัคร.doc
>>>กำหนดการ.doc
>>>ระเบียบการรับสมัค.doc
>>>แบบแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพบวช.doc
 
>>>แผนชุมชนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ...ดาวน์โหลด
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง และวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม ธรรมยาตรา มาฆบูชา มหาบารมี และ กิจกรรมเวียนเทียน ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๘ >>>อ่านต่อ
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จัดประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ >>>อ่านต่อ
 
 
 
 

จังหวัดนครสวรรค์

                นครสวรรค์เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยมีปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการทำศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ตัวเมืองดั้งเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด(เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง(วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่ เมืองพระบาง ต่อมาได้เป็น เมืองชอนตะวัน เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกทำให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์ เป็นศุภนิมิตอันดี
               นครสวรรค์ มีชื่อเรียกเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาแต่เดิมว่า ปากน้ำโพ โดยปรากฏเรียกกันมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามประวัติศาสตร์ในคราวที่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กองทัพเรือจากกรุงศรีอยุธยาได้ยกไปรับทัพข้าศึกที่ปากน้ำโพ แต่ด้านทัพข้าศึกไม่ไหว จึงล่าถอยกลับไป
               ที่มาของคำว่า ปากน้ำโพ สันนิษฐานได้ 2 ประการ คือ อาจมาจากคำว่า ปากน้ำโผล่ เพราะเป็นที่ปากน้ำปิง ยม และน่าน มาโผล่รวมกันเป็น ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง คือ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ตรงปากน้ำในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า ปากน้ำโพธิ์ ก็อาจเป็นได้
               ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงนำพระพุทธรูป ชื่อ พระบาง มาค้างไว้ที่เมืองนี้ ต่อมาไทยรบทัพจับศึกกับพม่าและปราบหัวเมืองฝ่ายเหนือที่แข็งเมืองยกมาตีกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงเทพฯ กองทัพไทยได้ยกเคลือนที่ขึ้นมาเลือกนครสวรรค์ที่เคยเป็นโรงทหารเก่าหลังโรงเหล้าปัจจุบัน เป็นที่ตั้งทัพหลวงแล้วดัดแปลงขุดคูประตูหอรบจากตะวันตกตลาดสะพานดำ ไปบ้านสันคู ไปถึงทุ่งสันคู เดี๋ยวนี้ ยังปรากฏแนวคูอยู่ เมื่อข้าศึกยกลงมาจากทุ่งหนองเบน หนองสังข์ สลกบาตร และตะวันออกเฉียงใต้ของลาดยาวมาเหนือทุ่งสันคุ เมื่อฤดูแล้งเป็นที่ดอนขาดน้ำ ถ้าฝนตกน้ำก็หลากเข้ามาอย่างแรงท่วมข้าศึก ไทยยกทัพตีตลบหลัง พม่าวิ่งหนีผ่านช่องเขานี้จึงได้ชื่อว่า เขาช่องขาด มาจนบัดนี้
             เมืองนครสวรรค์เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ ราว พ.ศ.2100 ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ในราชการ

  1.ที่ตั้งและขนาด
  ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดนครสวรรค์ 239 กิโลเมตร
  พื้นที่ของจังหวัด 9,597,677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่

  2.อาณาเขต  ติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตร และกำแพงเพชร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี, อุทัยธานี, ชัยนาท และสิงห์บุรี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก


ภาพกิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 กรุณาคลิกที่ภาพ

   

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
Nakhonsawan Provincial Culture Office
ที่ตั้ง : อาคารเลขที่ ๙๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๖-๒๕๗๒๐๑
โทรสาร : ๐๕๖-๒๕๗๒๐๑-๒
E-mail : nakhonsawan@m-culture.go.th

http://www.facebook.com/profile.php?id=100004738172103
ปรับปรุงล่าสุด 30 มีนาคม 2558 หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels