กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
Up

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ (1)

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูและการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (2)

คณะทำงานศูนย์ข้อมุลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด (1)

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (0)

องค์ความรู้ (4)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางสาคร คณาศรี (การทำข้าวฮาง) (1)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางบุญมี คำพิศาล (การทอผ้า) (1)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นายคำดี รักษาพันธุ์ (หมอสูตรขวัญ) (1)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นายบุญเฮียง ซาภักดี (การทอเสื่อจากต้นไหล) (1)

องค์ความรู้ ด้านปราชญ์ชาวบ้าน นางรุ่งเรือง พันธ์ผาง (การทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ด) (1)

องความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม ถ้ำเอราวัณ ตำนาน นิทาน "นางผมหอม" (1)

องค์ความรู้ ด้านศาสนา พระศาสนดิรก (เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายธรรมยุต) (1)

องค์ความรู้ ด้านประเพณีและพิธีกรรม นางเทียม พิธีกรรมเลี้ยงบ้าน "ศาลหลักเมือง พระวอพระตา" (1)

โครงการตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ (1)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี ๒๕๕๕ (1)

องค์ความรู้วิธีการทำหม่ำ (แม่อ้อยเนื้อวัวสด) (1)

องค์ความรู้ไซ (นายเรืองศักดิ์ เมฆวัน) (1)

แผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๖ (0)

แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์002 (0)

งานพ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดิทัศน์ (1)

 

Most downloaded files in this section

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔)
การบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/การศึกษาวิจัยเรื่องการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูและการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภูต่อการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/คณะทำงานศูนย์ข้อมุลกลางทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด)
โครงการตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ฯ (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/โครงการตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕)
องค์ความรู้วิธีการทำหม่ำ (แม่อ้อยเนื้อวัวสด) (กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/องค์ความรู้วิธีการทำหม่ำ (แม่อ้อยเนื้อวัวสด))
Powered by Phoca Download