(02/10/2560) 

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ณ วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(02/10/2560) 

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร เจ้าคณะตำบลบางขะแยง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประชาชน ครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ วัดบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
...

(02/10/2560) 

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร "วัดบางเดื่อ" ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในการวางแผนดำเนินงานในมิติศาสนา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่จะจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ...