(30/11/2561) 

ด่วน!! ข่าวดี “ยูเนสโก” ประกาศให้ “โขน”ขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เตรียมจัดเฉลิมฉลองโขนตลอดปี ๖๒ “เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร”              

จัดมหกรรมการแสดงโขนส่วนกลาง – ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้-...

(02/10/2560) 

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ณ วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี