ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

  เมนูหลัก   

ผู้บริหาร 
บุคลากร/โครงสร้างสำนักงาน
วิสัยทัศน์/ภารกิจหน้าที่
ข้อมูลวัด/มัสยิดปัตตานี
ศาสนสถาน/การนับถือศาสนา
สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลสถานประกอบกิจการตาม 
พรบ.เทปวัดสุโทรทัศน์ ฯ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุปัตตานี
รายงานการประชุมประจำเดือนสวจ.ปัตตานี

  เว็บไซด์ลิงค์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สนง.ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาต
หอสมุดแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ไก่ฆอและ

นาซิกาบู (ข้าวยำ)

 

        ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ 
      -
วันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
         - วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
         - ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตามจิตศรัทธา ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี หรือร่วมทำบุญที่วัด ตามวันเวลาข้างต้น 

นายนฤพล  แหละตี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี      กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
โดยนายวัชรินทร์  ดำรงกูล  วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
กล่าวรายงาน "งานลวดลาย และเรื่องเรา ณ ชายแดนใต้"
โดย ศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๖    ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

นายวัชรินทร์  ดำรงกูล วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
เป็นผู้แทนมอบแจกันดอกไม้ของ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นกำลังใจให้กับนายขาเดร์  แวเด็ง
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)
วันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๖   ณ  โรงพยาบาลปัตตานี

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมประชุมสรุปผลและฟังข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม   “ลาซัง” 
วันที่ ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ วัดห้วยเงาะ .โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
"โครงการเตรียมความพร้อมผู้นำศาสนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" 
วันที่   ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๖
 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
โดย ท่านขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน
วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
โครงการ "เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี"
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖

วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพิธีเปิด 
โครงการเสวนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ 
หัวข้อ "มิติศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต"
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖    ณ  โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  ได้จัดกิจกรรม 
"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน
(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)"
ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โครงการตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจรประจำปี ๒๕๕๖  ครั้งที่ ๓ ของ อ.ปะนาเระ 
ณ สนามโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร  อ
.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๒ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๖
 ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ สนามโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การจัดงานตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ ๑ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๖
ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
ณ สนามโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

  อ่านต่อกิจกรรมเด่นทั้งหมด...........................

งานตามภารกิจ พระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551

( ขออนุญาตเปิดร้านเกมส์ วีดีโอเกมส์ คาราโอเกะ และร้านให้เช่า จำหน่ายเทป วัสดุโทรทัศน์)
   
   
 
โปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์ 2008โปรแกรมสำหรับป้องกันเยาวชนมิให้เข้าถึงสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต และควบคุมเวลาการใช้งานโปรแกรมและคอมพิวเตอร์

สาระความรู้ทางวัฒนธรรม

นายขาเด แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
มรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
ปืนพญาตานี
เรือนไทยมุสลิม
สถานที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี
ภาษาถิ่นปัตตานี
พระกรณียกิจในจังหวัดปัตตานี
 

     ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด   

ที่ตั้ง 
ตราจังหวัด
คำขวัญจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลพื้นฐาน
การคมนาคม
แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน
สารสนเทศด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
การแสดง/การละเล่น
วิถีชีวิตปัตตานี
ของดีเมืองปัตตานี
สวนสมเด็จ
ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำปัตตานี 

   เชื่อมโยงเว็ปไซด์        

 
 
 
 
Web Site Visitor Counter
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทร 0 7332 3195-7 โทรสาร 0 7332 3197
http://province.m-culture.go.th/pattani/
E-Mail => culture_pattani@yahoo.com , E-Mail =>pattani@m-culture.go.th
17 กรกฎาคม  2556 ปรับปรุง