ภาพข่าว/กิจกรรม ย้อนหลัง

 
  ข่าวรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔- มี.ค.๕๕)  
  ผู้ตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 

 
       นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ออกตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน และนำลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการลานบุญลานปัญญา เมื่อ วันที่ ๑- ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ ,โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และร้านเกมสีขาว อำเภอชะอำ  
     
  ร่วมงานแสดงความยินดีกับ ศิลปินแห่งชาติ "ทองร่วง เอมโอษฐ"  
   
      
     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไปร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ในงานเชิดชูเกียรติ "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2554" ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพ ฯ 
 
     
  สมาคม มูลนิธิ ของจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับโล่ห์ เชิดชูเกียรต  
 
 
 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศผลการคัดเลือกสมาคม มูลนิธิที่ี่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และมีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่  สมาคมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  และมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี (สีลภูสิต ภิกฺขุ บุญรวม มีอารีย์)และได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จาก นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงาน "สมาคม มูลนิธิที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ฯ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ฯ 

 
     
  งานทำบุญเลี้ยงพระสักการะ พระคู่บ้านคู่เมือง  
   
      เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รา ชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระสักการะ พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูุ่่หัว ตามโครงการ “หนึ่งใจให้ธรรมะ” ณ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้ การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวด้วย  
     
  เครือข่ายสภาวัฒนธรรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด  
   
       เมื่่อวันที่ ๘ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เครือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอ และจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เดินทางไปศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดเลย และ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานนี้ได้นำความรู้กลับมาพัฒนางานวัฒนธรรมของตนเองได้มากมาย  
     
  เยาวชน จากสถานศึกษา ต่างๆ ชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 
โรงเรียนสุวรรณฯ
 
 
โรงเรียนวัดโป่งสลอดโรงเรียนสินสมุทรสนง.วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
 
       ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เข้าชมศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หลายคณะด้วยกัน เช่น โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,โรงเรียนวัดโป่งสลอด,โรงเรียนสินสมุทร เป็นต้น  
     
  งาน "คนเพ็ชร รักษ์ช้าง"  
 
 
       เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประะธานเปิดงาน "คนเพ็ชร รักษ์์ช้าง" โดยงานนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบหมายด้านพิธีสงฆ์ ทำทีมโดย นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำทีมข้าราชการปฏิบัติภารกิจและร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  
     
  งาน "เพชรบุรี ดีจัง"  
 
 
       นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เพชรบุรี ดีจัง" ในส่วนของถนนยิ้มได้ เพชรบุรีดีจัง โดยมีนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานความเป็นมา และนำชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
     
  รายการสเปเชียลติงส์ ถ่ายทำศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 
 
       เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ นายชลิต เฟื้่องอารมณ์ และทีมถ่ายทำรายการ "สเปเชียลติงส์" ในการถ่ายทำศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕  
     
  สภากาแฟ จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 
 
       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี และบริษัทรถรางไฟฟ้าเขาวัง เป็นเจ้าภาพสภากาแฟ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานเคเบิ้ลคาร์ เขาวัง อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานดังกล่าว  
  ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมรำวงย้อนยุค เตาตาลกับงานศิลป์ ครั้งที่ ๑  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประกวดรำวงย้อนยุค เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ เตาตาลบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี ซึ่งกำหนดจัดประกวด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ บริเวณดังกล่าว งานนี้ร่วมจัดโดย เครือข่ายธุรกิจบิสคลับ Bizclub ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเตาตาลบ้านหม้อ,อำเภอเมืองเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
     
  ขอพรปีใหม่ ๒๕๕๕  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าพบนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ,นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายกัมพล สุภาแพ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕  
     
  ทำบุญสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันทำบุญเนื่องสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
     
  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  
 
 
       นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดย คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  
     
  การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  
   
   
       นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมืือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดให้กรมการศาสนาดำเนินการต่อไป หลังจากประชุมได้เยี่ยมชม ห้องนิทรรศการต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และนำชม  
     
  งานเพชรบุรี ..ดีจัง ตอนหวานจัง ณ วังบัว  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เพชรบุรี...ดีจัง ตอน หวานจัง ณ วังบัว" และร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดวังบัว อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
     
  ร่วมฟื้นฟูบูรณะวัดในจังหวัดนนทบุรี  
 
 
       นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม นำทีมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมฟื้นฟูบูรณะวัดระหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๔  
     
  พิธีลาสิกขาบท และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  
   
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายชื่อผู้อุปสมบท ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีลาสิกขาบท และีการมอบเกียรติบัตรโดย พระราชสุวรรณมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวริวหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
     
  โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๙ เช้า ๙ วัน เฉลิมพระชนมพรรษา  
 
 
 
 
 
     นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในโครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๙ เช้า ๙ วัน เฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า โดย นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานรัฐพิธี และในพื้นที่อำเภอ ต่างๆ
 
     
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  
 
 
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำทีมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  
         
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  
 
 
 
 
      นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมสรต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ วัดมหาธาตุวรวิหาร ในโครงการสมโภชพระธาตุเจดีย์ทั่วหล้า และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การดูแล และอำนวยความสะดวกในการปฏิบััติพิธีดังกล่าว  
     
  ร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ  
   
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำทีมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) อำเภอเมืองเพชรบุรี ทั้งนี้ ในภาคค่ำ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  
     
  ร่วมงานแถลงข่าวประติมากรรมปูนปั้น  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานแถลงข่าวประติมากรรมปูนปั้นเมืองเพชร ที่จัดโดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองเพชรบุรี  
     
  นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของกลุ่มครูศิลปะเมืองเพชร  
 
 
 
 
 
 
       นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ของกลุ่มครูศิลปะ โดยนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ และกลุ่มครูศิลปะร่วมให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
     
  ข่าวรอบ ๖ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (พ.ค.- กย.๕๔)  
  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ ในกิจกรรม ฟังเทศน์ ฟังธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
  งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 
 
 
 
 
 
   นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  นำทีมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมพิธีงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  “๑๒  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ณ บริเวณลานรัฐพิธี
และวัดมหาธาตุวรวิหาร ในภาคเช้า และภาคค่ำ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
 
  งาน "๘๔ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา"  
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี เช่น งานปูนปั้น งานจิตรกรรมไทย อาหารพื้นบ้าน เช่น ข้าวแช่ ขนมหม้อแกง ผ้าทอไทยทรงดำ และการแสดงของไทยทรงดำ ไปร่วมในงาน ๘๔ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี  
  พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ อำเภอหนองหญ้าปล้อง  
 
 
 
 
 
 
  นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา โดยมีนายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวความเป็นมาของการจัดงาน และนำชมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในงาน  
  พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ ฯ  
 
 
 
 
 
 
   นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  และเปิดศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยศิลปิน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการดังกล่าว  
 

งานลานศิลปวัฒนธรรมร่วมใจสายใยชุมชน ครั้งที่ ๒

 
 
 
       เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมกิจกรรมในงาน “ลานศิลปวัฒนธรรมร่วมใจสายใยชุมชน” ครั้งที่ ๒  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมของ อำเภอเมืองเพชรบุรี  และอำเภอท่ายาง     
  การประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 

     เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายกัมพล  สุภาแพ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต ๒ อีกวาระหนึ่ง

 
 

การอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน

 
 
 
       นายนิรันดร์  สมสมาน  ปลัดจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการอบรมนักจัดรายการวิทยุชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ในช่วงเช้า และในภาคบ่าย นายชุมพร  แสงมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สื่อกับการเผยแพร่วัฒนธรรม” โดยมี ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นางสาววันวิสาข์  อินทรมาลา ผู้แทนนักจัดรายการ   อาจารย์ถนอม  คงยิ้มละมัย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายจำรัส เซ็นนิล  ผู้จัดรายการทั่วทิศถิ่นไทย นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   และนายสรายุทธ  ยอดขันธ์  หมอแคนอำเภอเขาย้อย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 

กิจกรรมวันอาสาฬบูชา - เข้าพรรษา    

 
 


 
       นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม
งานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๕ –๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ก่อนเทศกาลดังกล่าวได้กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ให้ไปร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมและเวียนเทียนทางสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น (เคเบิ้ลทีวี) ของจังหวัดเพชรบุรี
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต้นแบบ

 
 
 
       เมื่อวันที่  ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต้นแบบ โดยนำเยาวชนของทุกอำเภอเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ของอำเภอบ้านลาด โดยมี ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
 
 

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น "กลองยาว"

 
 

 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น กลองยาว เมื่อวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบ้านจะโปรง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมอำเภอหนองหญ้าปล้อง  
 

พิธีปิดโครงการอบรมกอรี

 
 
 
       นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานพิธีปิดการอบรมกอรี ประจำปี  ๒๕๕๔  โดยมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรม และร่วมบันทึกภาพกับนายไฟซ้อน โครงเซ็น  ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
 

โครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง งานจิตรกรรมไทย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
 

     นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง งานจิตรกรรมไทย  ปี ๒๕๕๔ (รุ่น ๒) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะวิทยากร และสถานศึกษาที่สนับสนุนนำเยาวชนเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการจัดอบรม ทั้ง ๓ วันที่ผ่านมา

 
  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงวัฒนธรรม  
 
 
 

     เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๔ นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ  และนำผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสหวัฒน์  แน่นหนา  เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  อำเภอบ้านลาด 
 

 
  งานลานศิลปวัฒนธรรมร่วมใจสายใยชุมชน ครั้งที่ ๑  
 
 
 

     เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะบุคลากร
ของสำนักงาน ฯ ร่วมกิจกรรมในงาน “ลานศิลปวัฒนธรรมร่วมใจสายใยชุมชน”ครั้งที่ ๑ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมของ อำเภอบ้านลาด เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง 

 
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 
 
       นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  รับของที่ระลึกจาก นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ณ  วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
 

กิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ระดับจังหวัด

 
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และการเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตย และคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ผลการประกวด อ่านต่อ....      
 

การประชุมศิลปินเตรียมงาน จัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 
   
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้นล่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
 
 

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง จังหวัดเพชรบุรี

 
   
       เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔  นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับจังหวัดเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบนโยบาย และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประสานการดำเนินงานดังกล่าว  
 

กิจกรรม "ตามรอยสุนทรภู่ สู่เขาหลวง"

 
   
 
 
 
 

     เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ ให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมดำเนินกิจกรรม “ตามรอยสุนทรภู่ สู่เขาหลวง”พร้อมกับนำคณะบุคลากร
ในสังกัดร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ บริเวณเขาหลวง  อำเภอเมืองเพชรบุรี

 
 

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน

 
 
 
       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับ โรงเพรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน  เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี นางอารี  ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว  
 

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ /ศาสนิกสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และมีการเสวนาในหัวข้อ หลักธรรมของศาสนาในการสร้างความสุข และความสมานฉันท์ จากผู้แทนศาสนาพุทธ  คริสต์  อิสลาม คือ พระครูวาทีวรวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  ,นายทรงพล  ศรีวิโรจน์  นางสายหยุด  ศุภภาศ  ,นายไฟซ้อน  โครงเซน  ดำเนินรายการโดย ผศ.มนู อุดมเวช โดยมีนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการดังกล่าว
 
 

โครงการประชุมสัมมนา การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖

 
   
 

     นายชาย  พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ ห้องเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยคณะอนุกรรมการจัดทำทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนายอำนาจ กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและนำคณะข้าราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 
  สมาคมเจ้าหน้าที่องค์การยูเนสโก เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ สมาคมเจ้าหน้าที่องค์การยูเนสโก ในโอกาสนำพนักงานมาเที่ยวชมโบราณสถาน ณ จังหวัดเพชรบุรี และเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
 

โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดง "หุ่นกระบอก"

 
  หุ่นกระบอกเมืองเพชร  
      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น กลุ่มยายกับตา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะการแสดง หุ่นกระบอก ระหว่างวันที่ ๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม บ้านศาลาหมูสี ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานความเป็นมา และให้การต้อนรับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่  
 

งาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๘" อำเภอแก่งกระจาน

 
 


 
      จังหวัดเพชรบุรี โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกันจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๘ อำเภอแก่งกระจาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีให้การดูแล กล่าวความเป็นมาของการจัดงาน และนำชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ภายในงาน  
 

การปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

 
 
 
       นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
     
 

ภาพกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา

 
 
 
       นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้วาราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 

โครงการอบรมกอรี

 
   
 

     นายสุรชัย  อังเกิดโชค   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการอบรมกอรี  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานการอบรมดังกล่าว ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีดำเนินงานร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยจัดอบรม ระหว่างวันที่  ๑๔ พ.ค.-๑๑ ก.ค.๕๔ อบรมเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

 
 

งาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๗" อำเภอบ้านแหลม

 
 
 
 
     นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานเปิดโลกทะเลโคลน และงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๗ อำเภอบ้านแหลม ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบูรณาการจัดงานร่วมกับอำเภอบ้านแหลม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลาย และมีผู้ไปร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน
 
     
  ข่าวรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๔(ต.ค.๕๔- เม.ย.๕๔)  
  งาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๖" อำเภอเขาย้อย  
 
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานงานประเพณีไทยทรงดำ และ งานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๖ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำทับคาง ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และ นายศรศักดิ์ สันติวงษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาย้อย ให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมอันหลากหลายของชาวไทยทรงดำ ไทยเวียง และเยาวชนอำเภอเขาย้อย เช่น การแสดงเดี่ยวแคน รำแคน โขนเยาวชนวัดกุฏิ ดนตรีอังกะลุง การละเล่นเด็กไทย สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารขนมพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่งเป็นต้น  
  งานขอบลานอาร์ท มาเช่ รอบ ๒  
 
 
   
   
    เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักงานวัฒนธรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนการจัดงาน กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม โรงแรมรอยัล ไดมอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และเครือข่ายศิลปิน กลุ่มต่่าง ๆ จัดงาน "ขอบลานอาร์ท มาเช่ รอบ ๒" ณ ลานหน้าโรงแรมรอยัลไดมอน โดยมีพิธีเปิดงาน วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งนายยุทธพล อังกินันทน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน โดยนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ต่าง ๆ เข้าร่วมพิธิเปิดงาน ในวันดังกล่าว  
  สืบสาน "ประเพณีสงกรานต์ไทย"  
 
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย โดยเข้ารดน้ำขอพร นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางพิจิตรา พานิชพรพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้รดน้ำขอพรท่านวัฒนธรรมจังหวัด ต่อที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
 
  การประกวดวาดภาพ งานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕  
   
 
 
 
 
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประกวดวาดภาพ ภายในงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ ภายใต้หัวข้อ "เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมทะเลงาม นายนิรันดร์  สมสมาน  ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน และเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายในงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที ๒๕ โดยมี นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมกับร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดวาดภาพทุกระดับชั้น ..ผลการประกวด..อ่านต่อ  
    การประชุมคณะเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาค ๑๔ ภาค ๑๕  
 
 
       เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ภาค  ๑๔ ประกอบด้วย  จังหวัดนครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร  และภาค ๑๕   จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  ประจวบคีรีขันธ์  รวม ๑๑๘ รูป/คน โดยมี นายชาย  พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ   นายสด  แดงเอียด  อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวรายงานแก่พระราชสุวรรณมุนี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมี นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ถวายการต้อนรับและสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ดังกล่าว
 
 

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ปี ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค (คณะสงฆ์ ๑๕) โดยมี นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี  
 
 

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม

 
 
 
       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และกรมการศาสนา  จัดการประชุมผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ โรงแรมลองบีช  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมงานด้านศาสนาอิสลาม และสร้างความสมานฉันท์  โดยมีนายชาย  พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และ นายสด  แดงเอียด  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว  ภาคบ่ายมีการอภิปรายประกอบไปด้วย  นายไฟซ้อน  โครงเซ็น ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี  นายกัมพล  สุภาแพ่ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี  นายปริญญา  ศรีสุคนธ์  นายรังสรรค์  ทองทา  และ นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   
  การจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๕  
 
 
 
 
       เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๔  นายชาย  พานิชพรพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดงาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่  ๕" และงานของดีท่ายาง ครั้งที่ ๒๐   ณ สนามฟุตบอลอำเภอท่ายาง อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   โดยมี นายปราโมทย์  สำเภาเงิน นายอำเภอท่ายาง  เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอท่ายาง  ได้ร่วมกันจัดพร้อมกับงานของดีท่ายาง  โดยนายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  เป็นผู้นำชมกิจกรรมต่างๆ  ภายในงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่  ๕  
   การประกวดบรรยายธรรม  
 
 
       นายสุรชัย  อังเกิดโชค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๔  ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ  
  กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๔  
 
 
       นายชาย พานิชพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ วัดมหาธาตุ และวัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด  
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด โดยมี นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน โดยจัดการประกวด จำนวน ๒ วัน และได้ผลการประกวด ดังนี้....[อ่านต่อ]  
  การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
        นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อวางแผนขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีต่อไป  
  การจัดกิจกรรมงาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๔"  
 
 
        เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน"ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๔" ณ  ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชะอำ (โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เก่า)  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เพลงโนเน  เห่เรือบก เพลงพวงมาลัย และงานสกุลช่างเมืองเพชร  ชิม และชมสาธิตการทำขนมจีนโบราณ  ขนมตาลห่อใบอีเหม็น  การทำผ้าบาติก สินค้าทางวัฒนธรรม อันลือชื่อของชาวชะอำ โดยมีผู้ให้ความสนใจเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก  
 

วัฒนธรรมจังหวัด ตรวจร้านเกม

 
 
 
       เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้ออกตรวจร้านเกม ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ทั้งนี้ จากการตรวจดังกล่าว ได้แนะนำให้ร้านเกมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ และร้านที่พบการทำผิดตามระเบียบ หรือฝ่าฝืน จังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินการสั่งพักใบอนุญาต ไว้แล้ว จำนวน ๔ ร้าน  
 

   งาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๓"

 
 
 
 
 
       จังหวัดเพชรบุรี  โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม(อำเภอบ้านลาด , สภาวัฒนธรรมอำเภอ,ตำบล ,องค์การบริหารส่วนตำบล และภูมิปัญญาท้องถิ่น)จัดงาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๓" เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๕๔  ณ สนามโรงเรียนวัดถ้ำรงค์  ตำบลถ้ำรงค์  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี โดยมี  นายชาย พานิชพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงาน นายสุทธา  ธรรมอำนวยสุข นายอำเภอบ้านลาดกล่าวต้อนรับ  และนายอำนาจ  กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน   
 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒

 
 
 
 
 
       นายอำนาจ  กรมมา   วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมงานในพิธีเปิดการ แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “เมืองเพชรเกมส์” โดยมีพลอากาศเอกรังสันต์ ดิษฐบรรจง ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ที่สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สตาร์ฟโค้ช และนักกีฬาจากจังหวัดต่างๆร่วมให้การต้อนรับ  
 

จังหวัดเคลื่อนที่

 
 
 
       เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้เดินทางไปพบปะราษฎรตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของปกครองจังหวัด โดยในเดือนมกราคม นี้ ออกพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๔

 
 
 
        นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๔ ณ  ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชะอำ  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่  ๔  ในวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ ต่อไป  
 

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี รับไฟพระฤกษ์

 
 
 
        ตามที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๒ ประจำปี  ๒๕๕๔ "เมืองเพชรเกมส์" ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ มกราคม  ๒๕๕๔ ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เพื่อรับประทานไฟพระฤกษ์ พระราชทาน  โดยมี นายชาย พานิชพรพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอำนาจ  กรมมา  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ   และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้อัญเชิญไฟพระฤกษ์พระราชทาน  ณ  วังศุโขทัย และนำมาประดิษฐาน ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒  ต่อไป  
 

งานประจำปี ๒๕๕๔ วัดเขาบันไดอิฐ

 
 
 
       เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ นายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ไปร่วมงานพิธีเปิดงานประจำปี ๒๕๕๔ วัดเขาบันไดอิฐ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดเขาบันไดอิฐ โดยมี นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว  
 

การประชุมคณะกรรมการจัดงานลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๓

 
 
 
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาด และเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงาน "ลานวัฒนธรรมเมืองเพชร ครั้งที่ ๓" ประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีนายอำนาจ กรมมา วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว  
 
กลับหน้าแรก