หน้าหลัก         โครงสร้างบุคลากร         บริหารทั่วไป         ยุทธศาสตร์และแผนงาน         ศาสนา         ศิลปะ         วัฒนธรรม         เผ้าระวังทางวัฒนธรรม         แผนผังเว็บไซต์

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัด

26 มีนาคม พ.ศ. 2555 | เวลา 10:49


รูปภาพ 8 รายการ
ภาพที่ : 8


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 7


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 6


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 5


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 4


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 3


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 2


width="3872" height="2592"

ภาพที่ : 1


width="3872" height="2592"


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (อาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร หลังเดิม)
ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐ : โทร ๐๕๖ ๖๑๒ ๖๗๕ : โทรสาร ๐๕๖ ๖๑๒ ๖๗๖
E-Mail webmaster : prin2550@hotmail.com