asean
fb
artandculture

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

"สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต" เป็นองค์กรในการบูรณาการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ประชาชน เพื่อความภูมิใจในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐานวัฒนธรรม นำสู่สังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO

สายด่วนวัฒนธรรม 1765

adminนางอุทัย พัฒนพิชัย
วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

bundanthai

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

fapot

ปฏิทินผู้บริหาร

ในหลวงเสด็จเยือนภูเก็ต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

098096

Your IP: 18.210.24.208
2020-01-17 16:12